Rugăciune către Maica Domnului – pentru iluminare

0
1996

O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de suflete!
Întăreşte-ne credinţa! Vindecă neputinţele noastre! Ajută-ne nouă şi celor care cu dragoste sfântă Îl slăvesc pe Dumnezeu să ne mântuim sufletele!
Preacurată Maică a Domnului Iisus Hristos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră priveşte spre robii Lui Dumnezeu de pe acest pământ românesc!
Luminează-ne minţile, inimile şi sufletele! Luminează-ne viaţa noastră şi calea către Împărăţia Lui Dumnezeu!
Luminează-ne cugetele noastre şi toate drumurile vieţii!
Ajută-ne şi îndrumă-ne pe calea cea bună, binecuvântată de Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos!
Ascultă rugăminţile robilor Tăi şi ale mele, că sunt păcătos, dar am nădejdea că mă vei lumina, că mă vei ajuta aşa cum ştii, cum poţi sau cum vrei.
Noi slăvim pe Tatăl Ceresc, pe Fiul Tău, pe Duhul Sfânt, Te lăudăm pe Tine şi pe Toate Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti, pe toţi Sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Maică Sfântă Îţi mulţumim că eşti scară la Cer pentru rugăciunile noastre şi că ne ajuţi în toate! Amin!