Rugăciune către Maica Domnului – de laudă sfântă

0
585

Lăudaţi, dreptcredincioşilor, pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Preacurata Fecioară Maria, pe Doamna şi Stăpâna noastră!
Lăudaţi pe Împărăteasa Cerului şi a Pământului, pe Preamilostiva noastră Mamă!
Lăudaţi pe Puternica noastră Apărătoare, pe Grabnic-Ajutătoarea plină de osârdie!
Lăudaţi înaltele Ei fapte bune, minunile cele mari!
Lăudaţi-O Cetele Patriarhilor şi Proorocilor!Lăudaţi-O Sfinţilor Apostoli şi voi Sfinţilor toţi! Lăudaţi-O Sfinţilor Mucenici şi Mărturisitori!
Lăudaţi-O fecioare şi cei care trăiţi în curăţie!
Lăudaţi-O Pustnicilor şi Monahilor! Lăudaţi-O pruncilor şi toate sufletele neprihănite, care sunteţi cetăţeni cereşti!
Toată suflarea să laude pe Cea Plină de Har, pe Pururea Fecioara Maria!