Rolul profetic al Ortodoxiei în cultura contemporană

0
109

Rolul profetic al Ortodoxiei în cultura contemporană – Cum să trăim Ortodoxia astăzi, Dr. Andrew Walker

Încă din Evul Mediu şi până nu demult în Occident, prin cuvântul „prorocie” se înţelegeau lucruri foarte diferite: de la premoniţii răutăcioase de genul celor aparţinând lui Girolamo Savonarola, până la „revelaţiile” pretenţioase ale lui Joseph Smith, întemeietorul sectei mormonilor. Astăzi există o tendinţă de a interpreta rolul prorociei în trei feluri: în cadrul protestantismului liberal, acesta se interpretează de obicei politic. Conform acestei interpretări, prorocii sau predicatorii trebuie să susţină un partid împotriva altuia sau un lucru contrar altcuiva. Grija faţă de orfani şi săraci, legiferată de Biblie, devine un fundament pentru predicarea Evangheliei sociale sau a Evangheliei eliberării care, în cele din urmă, se arată atât de des a fi o Evanghelie cu totul altfel. Predicatorii unei astfel de religii preiau caracteristicile unui agent provocator sau ale unui activist romantic, care îl downloadurmează mai degrabă pe Marcuse decât pe Moise.

 

 

 

În cercurile protestante fundamental iste şi conservatoare, prorocia cade pradă entuziasmului religios, văzut fie în termeni milenarişti, fie extatici. Milenariştii, cum ar fi americanul teleevanghelist Jack Van Impe, interpretează eshatologia mai întâi ca pe o a Doua Venire, şi nu ca pe Judecata înfricoşătoare. Predicatorii Adventismului răscolesc Sfânta Scriptură, mai ales pasajele apocaliptice ale acesteia, pentru a găsi şi a recunoaşte acolo semnele apropierii „vremurilor de pe urmă”. Harismaticii aşază inspiraţia divină mai presus de Sfânta Tradiţie şi Scriptură, pe care chiar le situează în contradicţie, ca şi cum s-ar putea face diferenţă între rhema şi logos, sau insistă asupra legitimităţii revelaţiei spontane şi nemijlocite, care ar fi egală cu Tradiţia revelată. Prorocii unei astfel de credinţe merg mai degrabă pe urmele lui Montanus decât pe cele ale lui Marcu Ascetul.

Cum să trăim Ortodoxia astăzi, Dr. Andrew Walker

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here