Ridică-te!

0
194

ridicaA zis Dumnezeu către Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron.” (Ieșirea 24, 1)

Ridica-voi ochii mei spre munți, spune Psalmistul. Acests este, fără doar și poate, un răspuns la chemarea: Suie-te la Domnul. În urma ochilor să se ridice la El sufletul și viața, apucându-se de mâna  lui Dumnezeu, care se întinde în jos ca să ne ridice și să ne apropie de El. Omul nu se poate elibera singur de păcat și de jugul trupului, nu poate să se cațăre la Cer pe povârnișul ispitelor și smintelilor – însă mână în mână cu Cel care a deschis și a croit calea sufletul se îndreaptă cu vigoare în sus, iar ceea ce înainte îi era piatră de poticnire și prilej de cădere se preschimbă în trepte de înălțare. Păcatul și trupul sunt călare în picioare, învinse, și pas cu pas înaintăm și ne ridicăm. Lui Iacov, viața i s-a înfățișat în chip de scară, pe care a coborât Fiul lui Dumnezeu până la treapta cea mai de jos ca să ne ridice și să ne ducă la Dumnezeu – uneori pe o potecă spinoasă, însă oricum binecuvântată, deoarece poartă urma pașilor Lui.

Un copil ce trăgea să moară se ruga plângător: „Ridicați-mă sus, mai sus!” Tatăl său l-a luat în brațe și l-a ridicat sus, dar copilul continua să se roage, cu voce întretăiată, până la ultima suflare: „Mai sus, mai sus!” Curând, Domnul L-a primit la Sine – din mâinile tremurânde ale tatălui pământesc în brațele iubitoare ale Tatălui Ceresc. La mormântul copilului, alături de numele acestuia, au fost scrise și cuvintele „RIDICAT MAI SUS!”

Domnul ne cheamă pe toți la Sine, mai sus, mai aproape de El, și vrea să ne ridice de la cele pământești la cele cerești.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here