Renașterea noastră

0
131
renastereCa să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. (Filipeni 3, 10)

Hristos a murit pe cruce. Cum au trecut prin asta Apostolii, prietenii Lui, toți ucenicii Lui?  Ei au sperat până în ultima clipă, căci un asemenea deznodământ li se părea cu neputință de închipuit. Așteptau o minune care să abată nenorocirea, dar moartea nemiloasă le-a spulberat toate nădejdile.

Oare nu ni se întâmplă și nouă să trecem prin împrejurări asemănătoare? N-am întâlnit și noi pe calea vieții evenimente inexplicabile, încercări ce ne-au sfâșiat sufletul,contradicții misterioase, enigme rămase nedeslușite?

Asupra noastră se abat pe neașteptate grele lovituri ale soartei; în mijlocul clocotului vieții apare fără de veste moartea, răpindu-ți ceea ce ai mai drag, lăsându-te încremenit de durere. Pentru ucenicii Domnului, cea mai grea încercare a fost aceea că pentru sărăcăcioasa lor înțelegere această moarte contrazicea toate așteptările. Din cuvintele Lui înțeleseseră că El este Viața și Adevărul și că, dacă vor crede în El, nu vor vedea moartea, că Tatăl rămâne în El: și atunci , cum ar fi putut să-și lămurească moartea Lui? Poate omul să pătrundă vreodată căile și planurile lui Dumnezeu? Poate să afle pricina și explicația oricărei întâmplări? Dar atunci unde este credința noastră? Credința vie, adevărată, poate apărea numai dintr-un întuneric deplin, dintr-o orbire desăvârșită. Deplina încredere în Dumnezeu apare doar atunci când nu putem vedea, nici simți nimic în jurul nostru. De cele mai multe ori, renașterea noastră se săvârșește în durere, în furtună, în dezamăgire, în destrămarea nădejdilor.

Supunerea necondiționată față de legea dragostei se obține doar prin asceza trupului, prin zdrobirea și nimicirea trufiei din noi.

Învierea lui Hristos a fost la fel de neașteptată ca un cutremur. A fost un lucru la care nu se aștepta nimeni, care părea cu neputință. Dar „puterea învierii Sale” vă va elibera și pe voi. Rămâneți neclintiți în întuneric, și lumina, puterea și iubirea Lui vă vor lumina. Nu respingeți nădejdea! Vi s-a părut că a murit, dar El e veșnic viu și v-a îndrăgit cu iubire veșnică. Biruința voastră aduce cu sine și biruința altora. Domnul își va arăta puterea în voi; oamenii vă vor vedea credința, supunerea în încercări, îndelunga răbdare, bucuria duhovniceasscă în vremea necazului, pacea netulburată în mijlocul furtunilor vieții, și vor spune: „Iată roada, iată puterea învierii Lui!”

Prin această putere a lui Hristos, care în neputința voastră se săvârșește, (v. II Corinteni 12, 9), vi se va da să împliniți chiar și cele cu neputință de neîmplinit, să atingeți și cele de neatins.

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here