Despre tulburările lumii de astăzi: Cum a lucrat prin harul Sfântului Duh El, Făcătorul

0
114
Prin harul Sfântului Duh
Prin harul Sfântului Duh

Prin harul Sfântului Duh

Cum a lucrat prin harul Sfântului Duh El, Făcătorul, în toţi sfinţii, începând cu apostolii!

Aceştia au fost îngeri pământeşti, trâmbiţe ale Duhului Celui Sfânt, care au vestit cuvântul vieţii şi mântuirii, al luminării şi înnoirii. Ce mijloc minunat de mântuire a neamului omenesc!

Domnul pe cele neputincioase le întăreşte, pe cele întunecate le luminează, pe cele stricate le înnoieşte, pe cele împuţite le face bineînmiresmate, pe cele satanizate le îndumnezeieşte – totuşi, dă prilej şi putinţă şi omului să ajungă prin sforţările sale, cu ajutorul harului, la împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia Cerurilor se ia cu sila, grăieşte Domnul, şi silitorii o răpesc pe ea (Mt. 11,12).

Prin harul Sfântului Duh

Omului îi sunt date puteri şi capacităţi, îi e dat har ca să se ostenească şi el spre curăţirea şi înnoirea sa, să se roage, să plângă, să facă milostenie şi astfel să merite mila lui Dumnezeu şi curăţirea de păcate și mântuirea.

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.