„Pravila de la Govora”, la Muzeul de Istorie

0
243
Pravila de la Govora„Pravila de la Govora. Întâiul cod de legi din țara Românească (1640)” a fost explonatul lunii, în aprilie 2015, la Muzeul Național de Istorie a României.

Epoca lui Matei Basarab a reprezentat o veritabilă efervescență culturală. Atunci s-a cristalizat Școala artistică românească, fără de care înflorirea culturală Cantacuzino-Brâncovenească nu ar fi avut succesul scontat.

În acest context cultural se înscriu și lucrările de reconsolidare, extindere și renovare ale complexului monahal de la Govora, județul Râmnicu Vâlcea. Aici, la mănăstirea Govora, se instalează din 1637 a doua tipografie domnească atestată din Țara Românească. De asemenea, domnitorul va înființa prima Școală de cultură din Voievodat, pe care o va înzestra cu un venit anual de 1.000 de galbeni.

În anul 1640 este tipărită în limba română, cu alfabet chirilic, Pravila Bisericească sau Pravila Mică. A fost denumită astfel după formatul ei. Lucrarea reprezintă prima culegere de legi juridice, canonice și civile în limba română. Traducerea s-a făcut după o ediție slavonă care are la bază un nomocanon bizantin.

De această grea activitate s-a ocupat Mihail Moxa, călugărul erudit de la mănăstirea Bistrița, județul Râmnicu Vâlcea.

Stihurile la stema Țării, parte din predoslovie, precum și ultima însemnare (colofonul), dinaintea primului capitol, au fost semnate, în ordine, de Udriște Năsturel, Meletie Macedoneanul și ieromonahul Ștefan de la Ohrida, fiind alcătuite în slavonă, printre ultimele manifestări ale slavonei ca limbă de cult, înainte de dispariția sa treptată, menționează sursa citată.

În schimb, predoslovia mitropolitului Teofil al Țării Românești a fost redactată în limba română, cu alfabet chirilic. Înaltul arhiereu ne lămurește cu privire la rostul tipăririi cărții în limba pământească. „Socotit-am că mai toate limbile au carte pre limba lor. Cu aceea cugetai și eu, robul Domnului mieu Is. Hs., să scot această carte, anume Pravila, pre limba rumânească’.

Din pagina de titlu putem rezuma alcătuirea Codexului, cel dintâi în limba română, după legile sfinților apostoli, grupate și dezvoltate în plenul celor șapte concilii ecumenice și după învățăturile sfinților părinți. Dincolo de importanța acestei apariții juridice, preponderent bisericești, ediția Pravilei de la Govora a fost o sinteză de drept bizantin aplicată spațiului românesc tradițional.

Ana Grama

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.