Pilde creștin-ortodoxe – Smerenia călugărului

0
154

athos13Se povesteşte că în Muntele Sfânt a venit odată diavolul la avva loachim şi i-a zis:

– Eu sunt Satana şi îmi plac oamenii mândri şi ei sunt ai mei. Tu eşti mândru şi aşa te voi lua cu mine.

Atunci avva loachim i-a răspuns:

– Bine ai venit, căci eu sunt cel mai rău dintre toţi.

Atunci, auzind diavolul aceste cuvinte, s-a făcut nevăzut, datorită smereniei călugărului.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009