Pilde creștin-ortodoxe – Sfat înţelept

0
372

photo-1415979733006-ec911cf8e6df

O femeie credincioasă a zis lui avva Isidor:

– Avva, cum pot să îmblânzesc mânia lui Dumnezeu, ce roade ale pocăinţei să aduc jertfă pentru păcatele mele cele multe şi grele?

Atunci avva Isidor i-a răspuns:

– De nimic nu se bucură mai mult Dumnezeu decât când vede în sufletul omului o pocăinţă sinceră şi curată, blândeţe în cuvinte şi în fapte, înţelepciune în purtare, milostenie şi iertare faţă de toţi oamenii.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009