Pilde creștin-ortodoxe – Sfântul şi păsările

0
211

birds-1291658_640

Sfântul loan lacob Hozevitul (Românul) a fost călugăr şi preot în mănăstirea Neamţ şi în Ţara Sfântă. A fost sihastru în pustia Hozeva. A fost un mare râvnitor pentru cele sfinte. Avea o mare dragoste faţă de păsări, pe care le hrănea din bucăţelele de pâine uscată (pesmeţi), care erau şi hrana lui.

La trecerea sfântului la cele veşnice, în Împărăţia lui Dumnezeu, la slujba prohodului şi a înmormântării, nenumărate păsărele au venit la Sfântul ocrotitor al lor.

Păsărelele băteau din aripi deasupra trupului sfântului părinte Ioan Iacob, se aşezau şi pe el, pe cap, pe piept, pe picioare, pe binefăcătorul lor pe care îl pierduseră. Numai după ce Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost coborât în mormânt, păsările s-au împrăştiat.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009