Pilde creștin-ortodoxe – Rugăciunea

0
316

10-rugaciune-maica-domnului

Sfântul Ioan Scărarul a spus:

– Rugăciunea este unirea omului cu Dumnezeu, întărirea păcii, mama lacrimilor, pod care trece peste ispite, scăpare de întristare, ruperea războaielor, lucrarea îngerilor, veselia viitoare, izvorul virtuţilor, cauza darurilor, propăşire tainică, dovada nădejdii, luminarea minţii, secere pentru deznădejde, comoara celor ce iubesc tăcerea, slăbirea furiei, hrana sufletului, pecetea slavei.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009