Pilde creștin-ortodoxe – Drum spre nepătimire

0
139

nepatimire

L-a întrebat o femeie credincioasă pe avva Macarie:

– Avva Macarie, cum putem ajunge la nepătimire?

Atunci avva Macarie i-a zis:

– Mâncarea uscatăşi vieţuirea aspră, împreunate cu dragostea, duc pe creştin mai repede la limanul nepătimirii.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009