Pilde creștin-ortodoxe – Despre postul sufletesc şi trupesc

0
976

007y051w7dt

O femeie credincioasă i-a spus lui avva Arsenie:

– Avva Arsenie, te rog să-mi vorbeşti despre post.

Atunci avva Arsenie i-a răspuns:

– Noi oamenii ne-am îmbolnăvit prin păcat, să ne vindecăm dar prin pocăinţă. lar pocăinţa fără post este neputincioasă.

Postul cel adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânarea limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul strâmb. Lipsa acestora este post adevărat. În ele stă postul cel bun.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009