Pilde creștin-ortodoxe – Despre mântuire

0
207

Heart shaped Prickly Pear cactus

Se spune despre avva loan că era mereu trist şi îngândurat.

Odată ucenicii i-au spus:

– Avva, de ce eşti mereu trist şi îngândurat? Eşti bolnav sau ai păţit un necaz?

Atunci avva loan le-a zis:

– Mă gândesc la cuvintele Domnului lisus Hristos şi văd că niciun om nu respectă porunca iubirii: „lubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi”.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009