Pilde creștin-ortodoxe – Despre ispitirea creştinului

0
212
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

lacrima-domnului

Au zis ucenicii lui avva Aminna:

– Cum ispiteşte diavolul pe om?

Atunci avva Aminna le-a răspuns:

– Diavolii care se împotrivesc lucrării noastre duhovniceşti, aduc în mintea omului credincios următoarele ispite:

  1. tulburarea gândurilor cu imagini necurate, necuviincioase
  2. pofte care să  ne  îndemne  la lăcomia pântecelui
  3. aduc în inima omului dorinţa iubirii de arginţi
  4. momesc pe om cu slava deşartă.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009