Pilde creștin-ortodoxe – Despre desăvârşire

0
181

photo-1465405092061-4db6005a2be0-1

A fost întrebat avva Marcu de un tânăr:

– Avva, ce reprezintă desăvârşirea şi cum ajung la ea?

Atunci avva Marcu i-a răspuns:

– Desăvârşirea este treapta ce mai înaltă de sfinţenie spre care tind creştinii. Desăvârşirea este o pregustare a bunurilor viitoare. Desăvârşirea este ascunsă în crucea răstignirii. Nu se poate niciodată desăvârşire fără crucea Domnului nostrum lisus Hristos.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009