Pilde creștin-ortodoxe – Despre curăția sufletului

0
211

A zis lui avva Aminna un ucenic:

– Avva, cum să ajung la curăţia sufletului? Atunci avva Aminna i-a răspuns:

–  Înfrânarea de la iubirea de arginţi călăuzeşte sufletul spre curăţie şi aceasta înseamnă nu numai lipsa banilor, ci şi lipsa poftei de a-i avea.

Reţinerea de la mânie, de la întristare, de la slava deşartă, de la mândrie, de la a judeca înfăptuieşte curăţia întreagă a sufletului.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009