Pilde creștin-ortodoxe – Creştinul – vieţuirea în Hristos Domnul

0
222

iubire

A spus avva Aminna:

– Creştinul trebuie să fie precum o torţă vie. Creştinul este acela care îndrăzneşte să creadă în iubire şi în atotputernicia ei dumnezeiască.

Iubirea sinceră şi adevărată naşte iertarea, iertarea conduce la smerenie, smerenia este egală cu desăvârşirea.

Iubirea lui Dumnezeu ne angajează la iubire.

“Pilde creștin-ortodoxe”, Preot prof. Ioan Horia Ranga, Editura Universităţii Transilvania din Braşov 2009