Pilda rea (Neascultarea)

0
294

Un enoriaş veni la preot să i se plângă de fiul său şi-i zise preotului:

— Părinte, copilul meu nu ascultă de mine. Şi doar sunt tatăl lui.

Preotul îl întrebă:

— Crezi că trebuie să asculte copilul de tatăl său?

Enoriaşul răspunse:

— Fireşte, aşa se cuvine.

Atunci preotul, ştiindu-l pe enoriaş cam nedus la Biserică, îi zise:

— Dar dumneata asculţi de tatăl dumitale?

— Tata a murit, părinte zise el.

— Nu de tatăl acela îţi vorbesc eu, ci de Tatăl nostru cel din ceruri, Tatăl tuturor…!

Enoriaşul nu mai putu zice nimic, iar preotul îl mustră cu blândeţe, zicându-i:

— Atunci cum vrei să te asculte copilul, când pilda cea rea i-o dai însufli dumneata?!

Creştinul nostru recunoscu greşeala şi făgădui grabnică îndreptare.

Pr. Valeriu Dobrescu, ,,Istorioare moral-religioase’’, Editura Icona, Arad, 2016