Din sfaturile Părintelui Sofronie: Găsiţi pricini pentru a fi cu Dumnezeu!

0
184
Pentru a fi cu Dumnezeu
Pentru a fi cu Dumnezeu

Pentru a fi cu Dumnezeu

La Muntele Athos, când eram încă începător, un monah bătrân mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile cele mai smerite:

«Nici o muncă nu înjoseşte valoarea omului. Singur păcatul năruie viaţa dumnezeiască în noi». Treburile ce nu pot deveni patimă sunt cele mai potrivite vieţii duhovniceşti. Dacă sunt bucătar, pregătesc hrana rugându-mă pentru cei pe care Domnul îi iubeşte. Nu are loc patima. Totodată o astfel de muncă este de mare preţ, căci îmi îngăduie să slujesc celor pe care Hristos îi iubeşte. Putem trăi foarte bine cu o astfel de atitudine.

Pentru a fi cu Dumnezeu

Cine va fi cel dintâi? Zice Domnul: «Căutaţi întâi împărăţia, iar celelalte se vor adăuga vouă». Iată principiul nostru, măcar că viaţa materialnică ni se impune de dimineaţa până seara. Viaţa din lume are alte ţeluri şi nimeni nu are timp să se roage.

Când mintea noastră, inima noastră se îndreaptă către Dumnezeu, totul devine uşor. Fără acest avânt către Dumnezeu viaţa îşi pierde sensul.

La Mănăstirea Sfântul Panteleimon

La Mănăstirea Sfântul Panteleimon ajunsesem cândva să am până la patrusprezece ascultări în acelaşi timp. Am vorbit despre aceasta cu duhovnicul meu: «Nu ajung să-mi împlinesc datoria: am patrusprezece ascultări!» Mi-a răspuns: «N-ai dreptate, nu ai decât o singură ascultare». «Ba da, părinte, i-am răspuns, patrusprezece am!» «Ba nu, mi-a zis el din nou, tu nu faci decât un singur lucru o dată. Aşa că fă-l bine, şi treci la următorul…»

Ţelul pe care-l dăm vieţii noastre pătrunde toate îndeletnicirile noastre. Dacă, de pildă, căutăm mai întâi a câştiga bani, tot ce vom face va decurge de acolo.

Munca și poziţia socială

Munca, poziţia socială nu ar trebui să aibă nici o însemnătate în relaţiile dintre oameni. Cinstea nu este ceva din afară, ci lăuntric; cel ce mai mult iubeşte pe Dumnezeu, cel ce mai mult se roagă, cel ce mai mult se străduieşte a păzi poruncile, acela va fi cel mai aproape de Domnul. Iată ce are foarte mare însemnătate! Sloboziţi-vă mintea de tot gândul legat de carieră. Nu există carieră în viaţa duhovnicească.

Din viaţă şi din Duh”, Arhimandrit Sofronie Saharov, traducere din limba franceză de Ierom. Rafail (Noica), – Ed. a 2-a, rev. -Alba Iulia : Reîntregirea, 2014