Patriotism ignobil vs. patriotism nobil

0
213

Patriotism

Mare parte din ceea ce este socotit astăzi dragoste de patrie, nu este decât prefăcătorie şi meschinărie. Ea se manifestează ca prejudecată naţională, vanitate naţională şi şovinism.

Dragostea aceasta nu se manifestează prin fapte, ci prin lăudăroşenie, retorică, gesturi goale şi strigăte de ajutor lipsite de vlagă, prin etalare de stindarduri şi cântece, prin evocări de rele şi nedreptăţi de mult înlăturate. Faptul de a avea o asemenea dragoste de patrie, este, poate, cel mai mare blestem care poate lovi o ţară.

După cum există însă un patriotism ignobil, există însă şi unul nobil, care ridică şi întăreşte o ţară printr-o activitate nobilă, care-şi  îndeplineşte îndatoririle cu adevărat, bărbăteşte, care duce o existenţă raţională, cinstită şi sinceră şi care uzează în cel mai fericit mod, ocaziile care i se oferă de pretutindeni.

Acesta este patriotismul care-şi aminteşte respectuos de oamenii marii ai trecutului, care prin cele ce au îndurat pentru credinţă, pentru libertate sau pentru ei înşişi şi-au creat sieşi faimă neperitoare, iar poporului lor privilegiile vieţii şi tuturor libertăţilor, ale căror proprietari şi moştenitori au devenit.

Popoarele, ca şi indivizii, nu trebuie să fie judecate după mărimea lor exterioară. Pentru a fi mare, un popor nu trebuie în mod absolut necesar să fie numeros. Nu trebuie să se confunde mărimea cu cantitatea.

„Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual