Părintele Teofil Părăian – Hristos a adus o altă concepţie de viaţă

0
115

– Cum explicaţi textul din Sfânta Evanghelie de la Matei: „Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului vor fi casnicii lui. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine” (Matei, 10,34-37).

– Este vorba de ceea ce s-a întâmplat prin venirea Domnului Hristos, nu ca intenţionalitate, ci ca realitate. Prin faptul că Domnul Hristos, venind în lumea aceasta, a adus o altă concepţie de viaţă decât cea care era şi la care se puteau gândi oamenii, până la urmă s-au creat nişte distanţări între oameni.

Nu ca scop, ci ca realitate. Şi atunci, s-au despărţit oamenii unii de alţii: tata de fiu (unul credincios fiind, creştin, şi altul nefiind credincios), mama de fiică, s-au despărţit tot pe bază de credinţă… Şi cred că cel mai mult s-a împlinit asta, că va despărţi pe soacră de noră-sa.

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei