Părintele Teofil Părăian – Despre Sfânta împărtăşanie

0
299

– La Sfânta împărtăşanie, în sfântul potir este doar firea omenească sau şi firea dumnezeiască?

– Nici firea omenească, nici firea dumnezeiască! Este un vas în care este întruparea Fiului lui Dumnezeu după firea omenească, dar unită cu firea dumnezeiască.

Adică, atunci când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, noi nu ne împărtăşim cu ceva separat de Domnul nostru Iisus Hristos, ci ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, prin aceasta înţelegându-se Trupul cu care Domnul Hristos S-a jertfit.

Domnul Hristos, prezentând separat Trupul Său şi separat Sângele Său, pune în atenţie jertfa Sa, pentru că sângele este în trup, nu este în afară de trup (decât atunci când se varsă din trup, cum s-a vărsat pe Cruce).

Domnul Hristos pune în evidenţă jertfa Lui, dar noi ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos unit cu sufletul Domnului Hristos şi unit cu Dumnezeirea, deci ne împărtăşim cu Hristos întreg.

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei