Părintele Teofil Părăian – Despre farmece şi vrăji

0
288

– De ce Domnul Iisus Hristos, Care este atotputernic, îi dă voie diavolului să acţioneze prin farmece şi vrăji în dauna omului, care este făcut după înfăţişarea Domnului?

– Dragă, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, are un cuvânt pe care-l cam uită creştinii, şi anume: „Fiţi înţelepţi faţă de bine şi nevinovaţi faţă de rău, iar Dumnezeu va zdrobi repede pe Satana sub picioarele voastre” (Romani 16, 19-20).

Să ştiţi că nu-s atâtea farmece câte răutăţi sunt în lumea asta, numai că oamenii mereu îşi închipuie că influenţele rele care vin asupra lor sunt de natură diavolească.

În realitate, sunt de multe ori lucruri care se pot explica organic, se pot explica medical ş.a.m.d.

Aşa că Dumnezeu îngăduie răutăţile pentru că pot fi folosite şi spre bine, în anumite cazuri.

Şi-apoi să ştiţi ceva (şi asta aş vrea să ţineţi minte de la mine): noi suntem înconjuraţi de taine şi nu putem avea pretenţia că înţelegem toate tainele.

Adică: ştiu tot, gata! Ştiu că-i farmec, ştiu că-i influenţă diavolească…

Nu-i aşa! Sunt atâtea lucruri pe care, la drept vorbind, nu le ştim. Şi-atunci, de ce să punem noi pe seama vrăjmaşului lucrurile care, de fapt, nu sunt de la vrăjmaş?

“Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei