Părintele Teofil Părăian – Despre Apocalipsă

0
170

– S-au făcut multe comentarii la Apocalipsa Sfântului Ioan, iar unele i-au înspăimântat pe credincioşi. Ce părere aveţi despre Apocalipsă?

– Dragă, Apocalipsa, înainte de toate, este o carte din Noul Testament, care în Biserica Ortodoxă nu are circulaţie… decât în sensul că este cuprinsă în Noul Testament. Eu cunosc un singur comentariu ortodox la Apocalipsă, scris de Sfântul Andrei al Cezareii, dar să ştiţi că nu-i un comentariu ştiinţific şi nici adânc.

De exemplu, acolo, în legătură cu numărul fiarei, 666, se consideră că acest număr se scrie cu trei 6 unul lângă altul. Or numărul 666, la evrei şi la greci se scria cu litere, nu cu cifre.

Aşa încât 666 s-a scris cu literele alfabetului evreiesc sau grecesc, în Apocalipsă; cred că grecesc, pentru c-a fost scrisă în limba greacă. Iar în felul acesta, are o semnificaţie.

Şi acolo, în comentariul Sfântului Andrei al Cezareii, ia trei 6 unul lângă altul şi zice că una-i mânia, una-i mândria, una-i cutare… Nu-i un comentariu ştiinţific…

Acuma, ce vreau eu să reţineţi de la mine, în legătură cu asta: că Apocalipsa, ca toate cărţile Noului Testament, nu s-a scris ca să rămână posterităţii. Singura carte din Noul Testament care este un fel de studiu este Epistola către Romani, şi e totuşi o carte ocazională.

Toate cărţile Noului Testament – câte sunt, 27 la număr – au fost scrise ca nişte scrieri ocazionale. Nimeni, niciun autor nu s-a gândit că scrierea respectivă o să rămână posterităţii şi or s-o citească cei din anul 2000, de pildă. Nu! Ci ei au scris aşa, cum ne scriem noi nişte scrisori unii altora. Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, a scris o scrisoare către Filimon, şi uite că scrisoarea aceea a fost cuprinsă în Noul Testament. Şi aşa a fost şi cu Apocalipsa.

Apocalipsa priveşte nişte lucruri contemporane cu autorul, în special, nu contemporane cu noi. Însă Biserica Ortodoxă a fost totdeauna rezervată faţă de Apocalipsă. Cum? Din Noul Testament, 26 de cărţi din cele 27, deci toate mai puţin Apocalipsa, se citesc la cultul ortodox în vreme de un an liturgic. Deci Evangheliile, Faptele Apostolilor, epistolele Sfântului Apostol Pavel, toate se citesc.

La Apocalipsă nu se face niciodată nicio referire şi nici nu se citeşte vreun text. Înseamnă că Biserica a ţinut-o cu o rezervă. O avem în Noul Testament, o citim, ne folosim de ea, dar nu avem pretenţia că o putem comenta. În orice caz, Biserica n-o comentează.

„Din Ospăţul Credinţei. Răspunsuri la întrebări ale credincioşilor” – Arhim. Teofil Părăian. Editura Mitropolia Olteniei