Părintele Cleopa – Despre penticostali

0
1196

Petrecând Hristos cu ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui. Şi aţi văzut ce a spus Mântuitorul la Apostoli: Voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5).

Dar cum spun penticostalii blestemaţi că ei au fost botezaţi cu Duh Sfânt? Dar cine ţi-a dat ţie Duhul Sfânt? Diavolul te-a făcut să botezi cu Duh Sfânt şi cu foc! Că Duhul Sfânt a fost dat numai la Apostoli, în chip de limbi de foc, şi prin ei s-a dat ucenicilor, episcopilor şi preoţilor prin hirotonie. De ce n-a venit în alt chip atunci Duhul Sfânt?

Amintind altă istorie, amestecarea limbilor, vedem că Duhul Sfânt, Care a amestecat limbile la turnul Babel, vine în chip de limbi de foc să le adune pe toate într-o credinţă, adică toate popoarele.

Că aşa am avut discuţii cu penticostalii, la Vicorul de Sus, în Bucovina: „Noi avem botez cu Duhul Sfânt, ziceau ei, şi de aceea avem darul harismatic de vorbim în limbi!” „Aveţi duhul mândriei în voi! Că nu aceasta a cerut Hristos de la noi. Numai Apostolii, episcopii şi preoţii au putere de la Hristos să boteze cu Duhul Sfânt şi cu foc”.

– Penticostalii se laudă că vorbesc în limbi.

– Da. Ştie diavolul toate limbile să te înveţe, că el este mare „filolog”! Iată ce este: Când vă va spune un penticostal că trebuie să vă botezaţi cu Duh Sfânt, să-l strunchişi între ochi. Că nu cere Hristos de la noi aceasta. Că Botezul a fost destinat numai Apostolilor când le-a spus Mântuitorul: Şi nu mult după aceasta, voi vă veţi boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, când vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Iar pentru cealaltă biserică, Biserica ascultătoare, s-a rânduit botezul prin apă şi prin Duh.

Că a venit Nicodim noaptea la Mântuitorul şi, stând de vorbă, Mântuitorul îi spune: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea intra întru Împărăţia Cerurilor. Şi el, cu toate că era dascăl mare al Legii Vechi, n-a înţeles cuvântul Lui. Mântuitorul îi spune a doua oară: De nu se va naşte cineva din nou, nu va putea intra întru Împărăţia Cerurilor. Atunci el mai tare s-a nedumerit. Cum poate, Doamne, cineva să se nască din nou? Să intre bătrânul în pântecele maicii sale şi să se nască din nou? Nici acum n-a înţeles despre ce naştere vorbeşte. Şi atunci a spus clar Mântuitorul, a treia oară, vedeţi la Ioan 5, 3: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate intra întru Împărăţia Cerului.

Iată care botez ni se cere nouă tuturor: botezul prin apă şi prin Duh, pe care îl avem noi luat de la Sfânta Biserică a lui Hristos prin baia naşterii de a doua. Că Duhul este nevăzut şi apa este văzută. Că totdeauna Tainele Bisericii întemeiate de Hristos sunt îndoite: o faţă nevăzută şi una văzută, una care se crede şi una care se simte, adică Duhul şi apa.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan