Părintele Cleopa – Despre creaţie

0
452

Părinte Cleopa, spuneţi-mi câteva cuvinte despre creaţia lumii văzute şi nevăzute, după învăţătura Sfinţilor Părinţi.

Toată creaţia este şcoala a sufletelor celor cuvântătoare, spune Sfântul Vasile cel mare în Exaimeron. Căci, privind la cele create la Dumnezeu, ne înălţăm cu mintea la cele nevăzute şi ne întărim în sfânta credinţă. Cât suntem în trup, toate le vedem ” ca prin oglindă „, adică prin creaţii, care formează icoana, imaginea celor viitoare de dincolo de mormânt.

Creaţia este oglinda lui Dumnezeu în care se reflectă bunătatea, mila, pronia şi iubirea Tatălui ceresc pentru noi oamenii.

Sfinţii Părinţi numesc pe toate cele văzute ” spatele lui Dumnezeu „, care închipuiesc, simbolizează pe cele viitoare. Iar când vom trece la cele veşnice, atunci vom vedea cu ochii cei duhovniceşti ” faţa lui Dumnezeu „, adică vom privi faţă către faţă slava Prea Sfintei Treimi, fără să mai avem nevoie de ” oglinzile ” cele de pe pământ, adică de creaţii.

Aici pe pământ nu suntem vrednici să privim pe Dumnezeu în faţă. Iar dacă auzim pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, zicând: ” Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut ” (Ioan 1, 18), să înţelegem că nu L-a văzut după fiinţă, după esenţă, însă Îl vedem prin creaţie. Că după fiinţă nici îngerii din cer nu-L pot vedea şi înţelege pe Dumnezeu.

Părintele Ilie Cleopa – Despre creaţie, căderea omului, Rai şi iad