Părintele Cleopa – Despre copiii care sunt avortaţi

0
264

– Copiii care sunt avortaţi au suflet?

– Au! Cum să nu aibă?

– Dintr-a câtea zi au ei suflet?

– Din clipa zămislirii.

– Din acel moment au suflet?

– Da, Nu spune proorocul Ieremia: Doamne, Tu zideşti duhul omului întru zămislire?

– Păi, înseamnă că sunt numai suflet, părinte.

– Sămânţa bărbatului şi a femeii este vie. Şi atunci în clipa împreunării s-a zidit şi sufletul şi trupul.

– Prea Cuvioase, ce se zideşte întâi la om?

– Întâi şi întâi se zideşte sufletul şi apoi trupul. Trupul ia forma după suflet.

– Atunci cum este cu copiii avortaţi?

– Pentru un copil avortat, mama lui n-are voie să se împărtăşască 20 de ani. El este viu pe când s-a zămislit în pântecele maicii lui; de când era cât o sămânţâ de cânepă. Dacă îi faci ceva de atunci sau bei nişte otrăvuri ca să pierzi copilul, ucigaşă de oameni eşti. De ce să nu vă spun? Cum să tac? Că o să mă întrebe Mântuitorul!

– Iertare mai este, părinte?

– Este iertare! Te duci şi te spovedeşti, faci canonul şi te iartă Dumnezeu. Nu este nici un păcat neiertat. Numai păcatul nepocăit şi nemărturisit rămâne în veci neiertat.

– Sufletele copiilor avortaţi unde sunt?

– Sufletele copiilor avortaţi stau într-un loc unde nu este nici întuneric, nici lumină. Nici nu se bucură, nici nu se chinuiesc. Şi ei strigă la Dumnezeu: „Doamne, pentru ce suntem noi lipsiţi de bucuria feţei Tale, căci noi nu am văzut lumina soarelui, nu am văzut frumuseţile din această lume şi nici nu am făcut vreun păcat?” Şi atunci glasul lor se ridică la Dumnezeu, iar Dumnezeu va cere sufletele lor din mâna mamelor ucigaşe. Iar părinţii care au omorât copiii în pântece, dacă fac canon, îi eliberează pe copiii lor din acea stare.

– Dar care se feresc să nu nască copii, ce canon trebuie să facă?

– Care se păzesc să nu facă copii sunt opriţi de la Sfânta Împărtăşanie doi ani de zile.

– O femeie bolnavă, care a pierdut un copil fără voia ei, vă întreabă ce să facă?

– Să se ducă la mănăstire la preotul ei şi să-şi facă canonul rânduit, că dacă nu-l face în lumea aceasta, o ajunge canonul cel de dincolo.

– Dacă nu-i dă canon părintele?

– Ba să-i dea canon. Cine a pierdut copii fără voie este oprit de la Sfintele Taine numai doi ani.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan