Părintele Cleopa – Despre Apostoli şi ierarhia Bisericii

0
170

În trei ani şi jumătate, Dumnul i-a învăţat pe Apostoli toate minunile cele mari, pe care le-a făcut în faţa lor. Pe urmă, la înălţarea Lui la cer, le-a poruncit: Voi staţi în Ierusalim până vă veţi îmbrăca cu putere de sus. N-a fost de ajuns numai că au văzut Apostolii minunile Lui, nu numai că le-a deschis mintea să înţeleagă Scripturile, ci le-a zis: Staţi că vă îmbrac cu altă putere, adică cu Duhul Sfânt; că mai de folos este să Mă duc Eu, că dacă nu mă duc Eu, nu vine la voi Mângâietorul, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede. Şi a trimis în chip de limbi de foc pe Duhul Sfânt: Când va veni Avela, va mărturisi despre Mine toate, şi vă va spune toate.

Apostolii aveau să uite învăţăturile Mântuitorului dacă nu venea Duhul Sfânt peste ei. Dar le-a trimis pe Duhul Sfânt. Iar după ce i-a îmbrăcat cu putere de sus, le-a spus: Mergând, învăţaţi toate popoarele. Propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea, botezându-i pe ei în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhul Sfânt. Şi pe urmă le spune: Întru numele Meu draci veţi scoate, în limbi noi veţi vorbi, de veţi bea ceva de moarte nu vă va vătăma, veţi sta cu aspide, cu scorpii şi balauri şi nu vă vor vătăma; morţi veţi învia… Le-a dat putere întreită: de a face minuni, de a boteza şi de a predica. Astfel, pe cei aleşi i-a îmbrăcat cu puterile necesare de a duce cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea.

Dar nu pe toţi i-a îmbrăcat, nici pe toţi i-a ales. Că dacă i-ar fi ales pe toţi, unde mai era alegerea cea dintâi? A ales numai pe cei doisprezece Apostoli, şi a mai trimis încă şaptezeci de ucenici, câte doi înaintea feţei Sale, de ajutor celor doisprezece. Vezi că Apostolul Petru l-a pus pe Filolog, pe Matia, pe Cleopa, l-a pus pe Timotei şi pe Hermes.

Cei doisprezece Apostoli pe toţi cei şaptezeci i-au făcut episcopi şi i-au trimis în diferite părţi să vestească Evanghelia mântuirii. Până aveau să se facă alţi ucenici, i-a pus pe cei şaptezeci de Apostoli să păstorească Biserica lui Hristos. Iată, pe Timotei l-a pus Sfântul Petru episcop în Efes şi pe Til l-a pus în Creta. Aceştia n-au fost din numărul celor 12, ci au fost din cei 70, ca să arate că ierarhia Bisericii începe din cei doisprezece şi se continuă cu cei şaptezeci de Apostoli. Cei doisprezece Apostoli au lăsat în locul lor pe episcopii de astăzi, iar cei şaptezeci au fost urmaţi de preoţi. Aşa arată Sfântul Vasile: „Preoţii ţin locul celor şaptezeci de Apostoli, iar episcopii ţin locul celor doisprezece Apostoli, până la sfârşitul lumii, aşa cum Hristos a pus ierarhia de la început”.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan