Părintele Cleopa – Dacă vreţi să fiţi adevăraţi fii ai Bisericii…

0
107

Cât aţi cheltuit cu trenul, cât aţi cheltuit cu autobuzul, cât aţi venit pe jos, îngerul Domnului v-a numărat paşii, i-a cântărit şi i-a măsurat, că aceşti paşi nu i-aţi făcut către crâşmă şi către nunţi cu lăutari, ci către sfintele mănăstiri, ca să vedeţi o slujbă frumoasă, să auziţi un cuvânt şi să vă spovediţi, mamă.

Iată ce este. Când s-a trezit copilaşul tău, eşti mamă şi tată, ia şi învaţă-l să facă Sfânta Cruce dreaptă, învaţă-l Tatăl nostru. Pe urmă învaţă-l Crezul, Simbolul nostru de credinţă niceo-constantinopolitan de la anul 325. Dreapta credinţă este pecetluită de primele două Sinoade ecumenice, iar Crezul ortodox este aprobat de toate sinoadele până în zilele noastre.

Noi am avut o singură credinţă până în 1054. Până atunci n-au existat catolici sau protestanţi. Ortodocşi eram toţi în toată lumea. Acum catolicii au cedat în favoarea nostră vreo 13 puncte, ca să se apropie de noi. Mai sunt 10. Şi din cele 10 cel mai greu este Filioque. Este o chestiune dogmatică. Ei spun că Duhul Sfânt purcede şi de la Tatăl şi de la Fiul, ceea ce este greşit. Atunci faci Treimea pătrime. Sfântul Ioan Evanghelistul spune clar însă că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi este trimis în lume prin Fiul.

Catolicii ar vrea să se unească cu noi, că văd greşeala care a fost, că de când s-au despărţit de noi s-au făcut atâtea erezii. Mai ales de la protestanţi, că protestanţii s-au rupt de catolici la 1516, cu Martin Luther, cu Calvin, cu Hus, cu Zwingli şi cu ceilalţi reformatori din secolul XVI.

Deci, dacă vreţi să fiţi adevăraţi fii ai Bisericii Ortodoxe, nu primiţi să staţi de vorbă cu sectarii, nu primiţi cărţi de la ei. Că aceşti creştini lepădaţi de Biserică şi hulitori de Dumnezeu, care vin din Apus, vor să ne strice şi credinţa şi neamul şi unitatea noastră naţională. Să ţineţi minte! Suntem fii ai ţării româneşti şi fiii adevăraţi ai Bisericii Ortodoxe! Nu avem nimic cu antihriştii aceia care sunt împotriva Sfintei Cruci, împotriva Sfintelor Icoane.

Apoi, acum la sfârşitul lumii o să apară hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi să înşele lumea. Slugile lui Antihrist.

“Ne vorbeşte Părintele Cleopa” – Volumul 3, prin osteneala Prea Cuviosului Archimandrit Ioanichie Bălan