„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!”

0
235

rastignireaÎn Vinerea Mare, Domnul nostru Iisus Hristos îndura chinurile sfintei cruci. Rănile de la mâinile şi picioarele Lui se măreau, iar pâraiele de sânge curgeau din belşug.

Oamenii care treceau pe acolo îl huleau pe Domnul şi ziceau: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te acum de pe cruce”. Ostaşii, care păzeau, aruncau deasemenea cuvinte de ocară împotriva lui Iisus. Dar Domnul, cu toate chinurile Sale, se ruga astfel: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!” Chiar şi unul din tâlharii cei răstigniţi îl batjocorea. Doar Maria, Maica Domnului şi ucenicul Ioan stăteau lângă cruce şi plângeau din toată inima.

Către amiazi, suferinţele Domnului au crescut şi mai mult. Atunci soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, munţii sau despicat, multe morminte sau deschis şi mulţi morţi au înviat. Domnul a strigat cu glas mare: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai lăsat!”

După trei ore lumea s-a mai liniştit. Domnul nostru lisus Hristos a zis atunci: „Mi-e sete!” Ostaşii au înmuiat un burete în oţet şi i-au dat Lui să bea. Apoi, Iisus şi-a ridicat ochii către Tatăl Ceresc şi a strigat cu putere: „Părinte, în mânile Tale îmi dau sufletul meu!” După aceea, Domnul şi-a plecat capul în piept, a suflat adânc şi a murit. Văzând cele ce s-au întâmplat, ostaşii au zis: „Cu adevărat, omul acesta Fiul lui Dumnezeu a fost”.

Iisus a murit pe la orele trei, după masă. Ca să se încredinţeze de moartea Lui, ostaşii l-au împuns cu suliţa în coastă şi îndată a ieşit sânge şi apă. Şi aceasta este dovada morţii Lui.

În acea vreme, Iosif cel din Arimateia a mers la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus, ca să-l îngroape. Pilat s-a învoit la aceasta.

Lângă Iosif au venit apoi şi bunul Nicodim, Fecioara Maria şi câteva femei cu inimă bună. Cu toţii s-au dus la sfânta cruce, au aşezat o scară şi au coborât trupul Domnului. După aceea au uns trupul lui Iisus cu miresme, l-au învelit în giulgiu curat şi l-au aşezat într-un mormânt nou. Mormântul acela era săpat în piatră şi se găsea în grădina lui Iosif. Peste mormânt au aşezat o piatră grea. Apoi, întristaţi, sau întors acasă.

În Vinerea Mare, după masă, şi noi mergem la sfânta biserică, unde se slujeşte slujba îngropării lui Iisus.

Domnul nostru Iisus Hristos nu a avut păcate. Dar lumea a avut şi are multe păcate. Ca să fie mântuită de ele, trebuia să se aducă o jertfă mare şi de tot curată. Pentru noi tofi, jertfa aceasta a adus-o chiar Domnul Hristos. El a primit de bună voie răstignirea şi a pătimit pe sfânta cruce, în vremea lui Pilat din ţinutul Pont. El a primit, şi moartea şi îngroparea, pentru mântuirea noastră. De aceea şi mărturisim din Simbolul Credinţei, că (Domnul nostru Iisus Hristos) „s-a răstignit pentru noi în zilele Iui Pilat din Pont şi a pătimit şi s-a îngropat”.

Carte de religie, Preot Dumitru Călugăr

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.