Acasă Căutați

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Când ne împărtășim…

Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el. (Ioan 6, 56) În Taina Euharistiei, Hristos se află...

„Dragostea osârdnică”

Dar, mai întâi de toate, să aveți dragoste osârdnică între voi. Dragostea lui Dumnezeu, ca dragoste desăvârșită, ne duce spre binele cel mai inalt, dorește...

Dragostea găsește binele

Dragostea acoperă mulțime de păcate. (I Petru 4, 8) Iată ce poate face dragostea! Toată puterea, toată esența creștinismului își găsesc expresia în aceste cuvinte...

Să ne vindecăm prin pocăință

”Faceți, dar, roade vrednice de pocăință.” (Luca 3, 8) În sfintele zile ale Postului, Biserica îi cheamă pe credincioși la pocăință și la rugăciune, la...

Mai întâi, roagă-te!

„Și ce dorești tu?” - întreabă regele. Eu însă m-am rugat Dumnezeului Ceresc. (Neemia 2, 4) Să ne ajute Dumnezeu să nu începem nimic, să...

Să ne deschidem ochii duhovnicești

Veniți la Mine... (Matei 11, 28) Să întoarcem spatele tuturor celor pământești și să ne îndreptăm privirile către Domnul Cel răstignit, Care ne cheamă din...

De ce „să-mi văd greșalele mele”?

Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele... (Din Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul) Iarăși și iarăși ne spune cuvântul lui Dumnezeu: Domnul lucrează în...

Dar eu cum sunt?

”Deci, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați aceasta: să nu dați fratelui prilej de poticnire sau de sminteală.”...

Să înaintăm cu răbdare

Să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, Începătorul și Plinitorul credinței. (Evrei 12, 1-2) Suntem chemați...

Suntem chemați să postim

„A stat Moise acolo la Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. ”(Ieșirea 34, 28) Încă din Vechiul Testament întâlnim posturi de patruzeci de...

În Cine ai crezut?

„Și căuta să vadă cine este Iisus.” ( Luca 19, 3) În această dorință de a-L vedea pe Iisus și de a afla „cine este”...

Dragostea, legătura desăvârșirii

„Ci fiți între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.” (Efeseni 4, 32) Bunătatea și compasiunea sunt o...

Lumina va birui întunericul

„Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a cuprins-o.” ( Ioan 1,50) O noapte neagră, de nepătruns, a învăluit pământul; nori amenințători ascund strălucirea stelelor, și...

Moștenirea ce ne-a fost dăruită

„Că tot pământul, cât îl vezi, ți-l voi da ție... Scoală și cutreieră pământul acesta în lung și în lat.” (Facerea 13, 15, 17) Domnul...

Sensul suferinței

„Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi.” (Romani 8, 18) Când vom ajunge la locul...

Adu-mă, Doamne, la Tine!

„Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți.” ( Psalmi 144, 14) Doamne, Veșnică Dragoste Care îmbrățișezi tot universul, Luminător...

În rugăciune vom afla răspunsul

„În zilele acelea, cuvântul Domnului era rar.” (I Regi 3, 1) Există perioade în istoria popoarelor când slava lui Dumnezeu se arată mai limpede. Atunci,...

Războiul cel nevăzut

„Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post.” (Marcu 17, 21) Mântuitorul Însuși ne poruncește să postim. Fiecare post...

Dumnezeu are grijă de noi

„Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi.” (I Petru 5, 7) Apostolul Petru nu spune: „Lăsați-I lui Dumnezeu numai grijile voastre...

Dacă îți pare rău de cei nepăsători…

„Și am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fost găsit vrednic să deschidă carte, nici să se uite în ea.”  (Apocalipsa 5, 4) Ioan nu plânge...

De ce ne tânguim?

„Ce faci Ilie?” (III Regi 19, 9) În clipa aceea Ilie se ascundea în peșteră. După marea nevoință de pe Muntele Carmel, obosise; duhul lui...

Viața – dar de la Dumnezeu

„Drept aceea, am urât viața, căci rele sunt cele care se fac sub soare.” (Eclesiastul 2, 17) Nu există om care în viața lui să...

Inima nu se poate împărți în două

„Astfel, popoarele acestea cinsteau pe Domnul, dar slujeau și idolilor lor – ba și copiii lor și copiii copiilor lor, până în ziua de...

Să trăim în pace

„Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut erau una.” (Faptele Apostolilor 4, 32) Ar trebui să ne întoarcem mai des cu gândul la...

Să-l săturăm pe aproapele nostru

„Milă Îmi este de mulțime, că trei zile sunt de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce.” (Marcu 8, 2) Câtă grijă pentru...

Calea adevărată

„Ca să vă scriu aceleași lucruri mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos.” (Filipeni 3, 1) Apostolul Pavel nu se simte împovărat...

Să năzuiești spre pace

„Iar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să nu vă nimiciți voi între voi.” (Galateni 5, 15) A mușca! A mânca!...

Ești liber!

„Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea; am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat. ” (Psalmi 118, 32,...

Ridică-te!

A zis Dumnezeu către Moise: „Suie-te la Domnul, tu și Aaron.” (Ieșirea 24, 1) Ridica-voi ochii mei spre munți, spune Psalmistul. Acests este, fără doar...

Să respingem minciuna

„Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul.” (Efeseni 4, 25) Apostolul Pavel le spune asta celor ce cunoscuseră deja adevărul creștinismului, îndemnându-i să renunțe cu totul...

Ce îi trebuie omului

„Un singur lucru trebuie.” (Luca 10, 42) Căutăm – uneori vreme îndelungată – ceva de care să ne legăm inima. Sărmana de ea bate ba...

Urmează Călăuzei Cerești

„Omul născut din femeie are puține zile de trăit, dar se satură de necazuri.” (Iov 14, 1) Tot ce s-a scris despre vremea lui Iov...

Domnul ne stă alături

„Iar noi nădăjduiam..”. (Luca 24, 21) Când simți că toate nădejdile tale se surpă, treci prin dezamăgiri grele și te cuprinde tulburarea lăuntrică: „De ce...

„Veniți cu Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe...

„Veniți cu Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi.” (Matei 11, 28) Pe mulți i-au îmbărbătat și i-au întărit...

Primește sămânța bună

„Ce va semăna omul, aceea va și secera.”(Galateni 6, 7) Ce va semăna semănătorul despre care citim în Evanghelie? Semăna o sămânță bună, vie, nemuritoare,...

În toate este glasul lui Dumnezeu

„Simone, am să-ți spun ceva.” ( Luca 7, 40) Parabola datornicului se aplică omenirii întregi. Mântuitorul a rostit-o pentru a da răspuns la gândul ascuns...

Să aducem roade duhovnicești

„Întru aceasta Se va proslăvi Tatăl Meu, de veți aduce roadă multă.” (Ioan 15, 8) Se poate da slavă lui Dumnezeu nu doar printr-o moarte...

Cele mai citite

Actuale

Translate »