Acasă Căutați

Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu - rezultatele căutării

Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultate, vă rugăm folosiți alt criteriu de căutare

Neputință și putere

Neputința și lupta Neputința -Puterea Mea întru neputință se săvârșește. (II Corinteni 12, 9) Neputința atunci când ne credem puternici, tocmai atunci suntem mai slabi ca...

Împreună-lucrători cu Dumnezeu

Lucrarea lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre Lucrarea lui Dumnezeu -Cel ce crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu,...

O inimă nouă

Desăvârșire și inima bună pentru Dumnezeu Desăvârșire -Veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. (Psalmi) 85, 10). Inima omului este vicleană și stricată...

Blândețe și răbdare

Răbdarea este rodul credinței Răbdarea -Aduc roadă întru răbdare. (Luca 8, 15). Nimeni nu dobândește imediat experiența vieții. Este nevoie de mulți ani pentru a...

„Varsă la Domnul grija ta”

Grijile noastre și izbăvirea de ele Grijile noastre -Dacă vă întoarceți și sunteți în bună pace, vă veți izbăvi; liniștea și nădejdea sunt vârtutea voastră....

Lumina lui Hristos

Voi sunteți toți fii ai luminii..., ca fii ai luminii să umblați. (I Tesaloniceni 5,5; Efeseni 5, 8) Întunericul nu este întuneric la Tine, și...

Moartea și-a pierdut puterea

Moartea și Învierea Moartea și Învierea -Și mi-a zis: „Fiul omului, profetește asupra acestor oseminte; și le vei spune: Voi, oase uscate, auziți cuvântul Domnului…...

Trimișii lui Hristos

Ucenicii și legenda Ucenicii -Și cel ce va primi un prunc ca acesta întru numele Meu, pe Mine Mă primește. (Matei 18, 5) Ucenicii -Într-o veche...

Grăbește-te!

Prilejul de a ajuta un sărac Prilejul de a ajuta -Trebuie să fac până este ziuă lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, că vine...

Curățirea sufletului

Voiesc, curățește-te! (Marcu 1, 41) Rigolele de pe stradă sunt pline de murdărie: picăturile de ploaie, amestecate cu gunoaie și cu nisip, se prefac într-un...

Martorul Învierii

Mahrama și giulgiurile lui Iisus Mahrama -Și mahrama care fusese pe capul Său nu era pusă îmreună cu giulgiurile, ci înfășurată într-un loc deoparte. (Ioan...

Făclia lui Dumnezeu

Făclie picioarelor mele este legea Ta și lumină cărărilor mele. (Psalmi 118, 105) Atunci când, în toiul nopții, străbatem un loc pustiu, cufundat în întuneric,...

Greutatea crucii

Ia-ți crucea ta și urmează-Mi Mie. (M;atei 16, 24) Există o istorioară în care o femeie istovită de greutatea crucii pe care o avea de...

Despre evlavia de ochii lumii

Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. (Matei 6, 18) Într-unul din primele capitole ale Evangheliei după Matei, Domnul nostru...

Îngerul de pe piatra durerii

Îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă, și ședea deasupra ei. (Matei 28, 2) De ce, după învierea lui...

Renașterea noastră

Ca să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. (Filipeni 3, 10) Hristos a murit pe cruce. Cum au trecut prin asta Apostolii, prietenii Lui,...

Prezența lui Dumnezeu

Domnul este cu adevărat în locul acesta, și eu n-am știut! (Facerea 28, 16) Un călător ostenit merge pe drum la ceas târziu. E alungat...

Să ne rugăm neîncetat

Părinte, de voiești, depărtează paharul acesta de la Mine... Dar nu voia Mea, ci voia ta să se facă. (Matei 22,42) Cine ar putea să...

Curățenie în mijlocul întinării

Toate sunt curate pentru cei curați. (Tit 1, 15) Îmi amintesc de o istorioară pe care am citit-o cândva, în care era vorba de o...

Dacă se va porni furtună…

Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. (Matei 5, 5) Ce limpede se răsfrânge cerul cu toate stelele lui, cu albastrul lui adânc, și...

Întărirea credinței

Sporește-ne credința. (Luca 17, 5) Trebuie să ne mărturisim credința în fiecare zi și în fiecare ceas. Ca să facem asta nu e nevoie să o...

Urmează-L pe Hristos

Și trecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis: „Urmează-Mă!” Și, ridicându-se, a mers...

Sprijin de nădejde

Și iată, doi bărbați vorbeau cu El, care erau Moise și Ilie. (Luca 9, 30) În vremea căii Sale însingurate și îndurerate de pe pământ,...

Domnul te va da în vileag

Tu ai făcut acestea, iar Eu am tăcut. (Psalmi 49, 21) Așa zice Domnul. Până acum a tăcut, și ți-ai închipuit că El nu te...

În viață totul este milostivire

Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. (I Tesaloniceni 5, 18) Ce-ar putea să ne ușureze și să ne înalțe sufletul, să...

Cu ajutorul lui Dumnezeu

Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, până în ziua de astăzi stau. (Faptele Apostolilor 26, 22) Apostolul Pavel a petrecut aproape douăzeci și cinci de...

Binele aproapelui

Nu pierde cu mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. (Romani 14, 15) Dragostea trebuie să fie legea întregii noastre vieți; dragostea trebuie...

Sufletul care cântă

Cântați Domnului, Celui ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele Lui. (Psalmi 9,11) Iată, slugile Mele vor sălta de veselie. (Isaia 65, 14) Pe treptele...

Paștele nostru

Paștele nostru, Hristos, S-a jertfit pentru noi. (I Corinteni 5, 7) Paștele din vechime era doar o preînchipuire a ceva mai înalt. Mielul din Vechiul...

Domnul nu ne va respinge

Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. (Ioan 6,...

Învață să placi aproapelui

Fiecare din noi să caute să placă aproapelui său, la ce este bine, spre zidire. (Romani 15, 2) Datoria de a plăcea aproapelui nostru reiese...

Hristos va ajuta

El Însuși a pătimit, fiind ispitit. (Evrei 2, 18) Dacă ispita ne chinuie, dacă ne tulbură îndoielile, să mergem cu ele drept la Cel care,...

Nădejdea e în harul lui Dumnezeu

Și a prisosit foarte harul Domnului nostru, împreună cu credința și cu dragostea cea întru Hristos Iisus. (I Timotei 1, 14) Putem trage învățături din...

Sămânța cea bună

Sămânța semănată de noi, sămânța pocăinței, a smereniei, sămânța suspinelor și rugilor noastre va prinde rădăcini, va crește și va da roadă fără să...

Apa cea vie

De însetează cineva, să vină la Mine și să bea. (Ioan 7, 37) Mulți suferă de sete duhovnicească. Și cei ce sunt nemulțumiți de ei...

Strigă către Domnul

Aproape este Domnul de toți cei care-l cheamă. (Psalmi 144, 18) Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne. (Psalmi 129, 1) Atunci când, cufundat în adâncul...

Cel care și-a recăpătat vederea urmează lui Hristos

Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. (Luca 18, 43) Evanghelia povestește în mai multe rânduri despre minunile săvârșite de Mântuitorul...

Cele mai citite

Actuale

Translate »