Omul de caracter este conştiincios şi respectuos

0
617

Omul de caracter

Omul de caracter este conştiincios. El îşi pune conştiinţa în vorba, fapta şi acţiunile sale.

Atunci când Cromwell a cerut parlamentului soldaţi în locul unor servitori ramoliţi şi al unor chelneri, care formau armata republicii, a pretins bărbaţi care să aibe cunoştiinţa faptelor lor”; şi aşa au ajuns aceia care făceau parte din renumitul său regiment „Ironsides”, (coaste de oţel).

Omul de caracter este şi respectuos. Această entitate este caracteristică celui mai nobil tip de bărbat şi femeie. Oamenii aceştia sunt respectuoşi faţă de experienţa făcută de a lungul secolelor, faţă de idealuri, gânduri curate, strădanii nobile, faţă de oamenii mari ai trecutului şi faţă de înalţii muncitori ai prezentului. Respectul este absolut necesar, pentru fericirea indivizilor, a familiei, a Statului. Fără de el nu poate exista încredere, credinţa, bizuinţă în Dumnezeu şi oameni, şi nici pace sau progres în societate. Respectul nu este decât un sinonim al religiei, care uneşte oamenii între ei şi pe toţi cu Dumnezeu.

„Omul cu suflet nobil, spune sir Thomas Overbury, preface toate întâmplările în experienţă, care în unire cu raţiunea, sunt origina faptelor lui.”

El acţionează din simpatie, iar nu pentru simpatie îi place faima, dispreţueşte oprobiul, porunceşte şi ascultă cu aceeaşi uşurinţă, căci totul izvoreşte din aceeaşi concepţie. Ştie că raţiunea nu este un dar zadarnic al naturii, fiind astfel conducătorul propriei sale soarte. Zeiţa lui este adevărul şi si strădueşte să şi-o apropie, nu numai s-o imite.

În societatea bărbaţilor este un soare, a cărui lumină conduce paşii tuturor. E prietenul înţeleptului, exemplul viu al celui nehotărît şi tămăduitorul viciosului. În felul acesta nu este întrecut de timp ci acesta ţine pas cu el şi simte vârsta mai muli prin forţa spiritului, decât prin slăbiciunea trupului său. În felul acesta nu resimte nicio durere şi socoate toate drumurile ca fiindu-i prietene, mai ales pe acelea care se străduesc să-i sfărâme lanţurile şi să-l elibereze din închisoare”. (Din volumul „Characters” de Thomas Overbury, 1614).

„Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual