Fii cinstit în toate, în fapte şi în vorbă

0
194
Omul de caracter
Omul de caracter e cinstit în toate

Omul de caracter e cinstit în toate, în fapte ca şi în vorbă. E nobil şi mărinimos faţă de adversari, la fel ca şi faţă de cei slabi.

Cu drept cuvânt se spune despre Sheridan, că în pofida firii sale uşuratice era un caracter nobil şi nu prilejuia nimănui vreo supărare, că: Spiritul său era atât de blând şi strălucitor în luptă, încât pe spada nu rămânea niciun strop de sânge.

La fel era şi caracterul lui Fox, care a dobândit prietenia şi sprijinul tuturor prin firea sa inimoasă şi simpatică. Era un om faţă de care puteai face oricând apel la onoare. Se spune că Fox a primit odată vizita unui comerciant, care i-a prezentat o poliţă spre plată. Fox numărase tocmai o sumă mai mare de bani. Negustorul îi ceru să-i plătească din banii pe care îi avea în faţă „Nu pot, îi răspunse Fox, banii aceştia sunt pentru Sheridan. E o datorie de onoare. Dacă aş păţi ceva, nu ar putea să-şi dovedească cu nimic pretenţiile”.

„- Atunci transform la rându-mi poliţa într-o datorie de onoare”, spuse comerciantul şi rupse hârtia.

Fox a fost învins de acest gest. A mulţumit pentru încrederea dovedită şi i-a dat banii spunând: „Sheridan trebue să aştepte, căci datoria dumitale este mai veche”.

“Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual