Omenirea se înalţă cu Hristos

0
158

6 iunie: Cuviosul Părintele nostru Visarion, făcătorul de minuni. Şi Cuviosul Părintele nostru Ilarion cel Nou de la Mănăstirea Dalmaţiei.
Fapte 2, 1-11; In 7,37-52 şi 8, 1-12

Visarion a trăit şi a murit în Egipt în veacul al cincilea.

Ilarion, născut la Constantinopol prin anul 116, a murit pentru credinţă în vre­mea cruntelor prigoane iconoclaste din anii 845-846.

Omenirea se înalţă cu Hristos

Hristos S-a pogorât din cer ca Fiu Veşnic al Tatălui, dar când S-a dus să şadă în scaunul cinstei şi slavei, de-a dreapta lui Dumnezeu, a luat cu El firea noastră ome­nească. El S-a întors la Tatăl Său ca Dumnezeu-Om. Deci firea noastră în întregul ei, afară de păcat, a fost aşezată de-a dreapta lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât ca să fie unul dintre noi şi S-a înălţat ca să ne facă în stare să ne înălţăm îm­preună cu El. Prin înălţarea şi înscăunarea lui Hristos, întreaga fire omenească s-a aşezat de-a dreapta Tatălui.

Întrucât omenitatea lui Hristos a fost ridicată la locaşu­rile cereşti, se va ridica şi omenitatea noastră. Înălţarea Domnului este dovada că omul a fost făcut pentru cer, iar nu pentru mormânt; pentru slavă, iar nu pentru stri­căciune.

Sfântul Pavel nu şovăie să-i descrie pe creştini ca fiind puşi „a şedea întru cele cereşti întru Hristos Iisus”.

Condacul Cuviosului Visarion

Râvnind Puterilor de sus, Preacuvioase, viaţă în chipul păsărilor ai trăit, uitând toate cele vremelnice, cu neîncetată dorire fiind tras de Împăratul Hristos către fap­tele cele bune, până când ai ajuns la Dânsul, Visarioane: roagă-te neîncetat pentru noi toţi.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris