Nu sunteţi ai voştri

0
171

2 iunie: Cel între sfinţi Părintele nostru Nichifor Mărturisitorul,
Patriarhul Constantinopolului Fapte 26, 1 şi 12-30; In 10, 1-9

Nichifor s-a născut la Constantinopol în 758. A urmat tatălui său în înaltele dre­gătorii ale împărăţiei Bizantine şi a luat parte la Soborul a toată lumea de la Niceea din anul 787, ca reprezentant al ocârmuirii. Împăratul Constantin Porfirogenetul l-a însărcinat cu conducerea spitalului pentru săraci din Constantinopol. După moartea Patriarhului Tarasie, Nichifor a fost ales ca urmaş al lui. Împăratul iconoclast Leon Isaurul l-a izgonit în ostrovul Scutari, unde a murit în 829, după o lungă suferinţă. Moaştele lui au fost mutate la Constantinopol sub Patriarhul Me­lodie, în 847.

Nu sunteţi ai voştri

Oare omul nu poate face cu trupul său ce vrea? Oare nu aceasta înseamnă când lumea spune că „doi adulţi fac ceva cu consimţământ reciproc”?

Sfântul Pavel tă­găduieşte acest lucru, numindu-l minciună. Acest lucru nu este îngăduit creştinilor, spune el. Trupul vostru nu este al vostru, ci aparţine lui Dumnezeu în aceeaşi măsură ca şi sufletul. El a fost răscumpărat de Hristos la fel ca şi sufletul. Pentru trupul tău s-a plătit un preţ – un preţ mare, însuşi sângele lui Hristos. Departe de a-ţi aparţine, trupul este biserica lui Dumnezeu şi trebuie păstrat sfânt pentru El.

„Nu ştiţi, oare, că trupul vostru lăcaş celui dintru voi Sfânt Duh este, pe care aveţi de la Dumnezeu, şi nu sunteţi ai voştri? Căci v-aţi cumpărat cu preţ; proslăviţi dar pe Dumnezeu în tru­pul vostru şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (I Cor. 6, 19-20).

Troparul Ierarhului Nichifor

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării a arătat pe tine tur­mei tale adevărul lucrurilor; pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Nichifore, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Vitamine duhovniceşti pentru întărirea sufletului. Zi de zi cu Hristos de-a lungul anului bisericesc, Anthony M. Coniaris