Tainele vieţii viitoare: Arătarea sufletelor oamenilor morţi

0
187
Napoleon şi moaştele Sfântului Sava
Napoleon şi moaştele Sfântului Sava
Încă o dovadă experimentală despre existenţa lumii de după moarte: arătarea sufletelor oamenilor morţi.

Toate articolele pe aceeași subiect

În lumea creştină, cu voinţa lui Dumnezeu, s-a întâmplat de multe ori că sufletele celor morţi s-au arătat oamenilor vii pe pământ, începând cu Proorocii Moise şi Ilie, care s-au arătat în slavă în timpul „Schimbării la Faţă” a Mântuitorului pe muntele Tabor.

Sunt o mulţime de cazuri, când sfinţii adormiţi s-au arătat din lumea cealaltă. Cea mai mare parte dintre ei s-au arătat în vis oamenilor; şi că aceste arătări au fost reale se vede din faptul că, unii din cei apăruţi, au prezis multe, care s-au împlinit; au arătat leacuri sigure contra bolilor şi chiar au vindecat pe unii, pe când aceştia dormeau. Unii s-au învrednicit chiar a vedea aievea pe sfinţi, treji fiind, ba încă au primit de la ei şi semne văzute, spre a dovedi arătarea lor.

Iată una din cele mai însemnate arătări întâmplate în Rusia în veacul actual:

În anul 1812, după ce Napoleon a ocupat Moscova, prinţul Eugen, viceregele Italiei, cu o trupă de ostaşi a plecat din Moscova la Zvenigorod contra partizanilor ruşi. El a ocupat odăile din Mănăstirea Sfântul Sava, ucenicul Preacuviosului Merghie Radonevsky.

Prinţul, pe la 10 ceasuri seara, fără a se dezbrăca, s-a culcat şi a adormit; dar iată, în realitate sau în vis, nu ştie cum, vede că intră în odaie un om îmbrăcat într-o haină lungă, neagră. El s-a apropiat atât de mult de dânsul, încât, la lumina lunii, a putut să-i observe cu claritate trăsăturile feţei: părea bătrân şi cu barba albă. Dânsul a zis: „Nu porunci oştirii tale să folosească mănăstirea sau să fure ceva din biserică. Dacă tu îmi vei îndeplini rugămintea, Dumnezeu te va păzi, şi tu te vei întoarce în patria ta întreg şi nevătămat”.

Dimineaţa, prinţul a dat ordin ca armata să se întoarcă la Moscova, iar el a intrat în biserică.

Aici, în mormântul Sfântului Sava, a văzut chipul aceluia care i s-a arătat noaptea. Si, cunoscându-l, s-a închinat cu evlavie moaştelor Sfântului Sava. A notat apoi aceasta în carnetul său. Toţi ceilalţi mareşali ai lui Napoleon au sfârşit-o rău; însă Eugen a rămas întreg, fără ca măcar să fi fost rănit în vreo bătălie. El a lăsat cu inimă de moarte fiului său Maximilian ca, ducându-se vreodată în Rusia, îndată să se închine la mormântul Sfântului Sava.

În anul 1839, pe timpul împăratului Nicolae Pavlovici, fiul lui Eugen s-a dus în Rusia. După manevre, care au avut loc pe câmpia Borodin, a fost condus, după dorinţa sa, la Mănăstirea Sfântului Sava. Acolo în memoria bătăliei de la 1812, a împlinit ultima dorinţă a tatălui său, închinându-se la mormântul Sfântului Sava. Acest eveniment, necontestat nici de istorie, e în afară de orice îndoială.

Tainele vieţii viitoare / S.A. Arhanghelov; pref., ed. îngrij. ieromonah Porfirie Bercea; trad.: Climent I. Bontea(1899) – Bacău: Bunavestire, 2007

Jurnal Spiritual