Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: Jan Gossaert (zis Mabuse), Danae

0
216

(Jan Gossaert -zis Mabuse, Danae, 1527, ulei pe lemn,113,5 x 95 cm)

Extrem de complexă din punct de vedere stilistic şi iconografic, lucrarea este opera pictorului flamand Jan Gossaert, numit îndeobşte Mabuse.

În arta sa convieţuiesc influenţele graficii lui Albrecht Dürer, ale picturii şi graficii olandezului Lucas van Leyden, precum şi elemente ale Renaşterii italiene, cunoscute în urma unei călătorii la Roma, în 1508.

Spre deosebire de imaginile italiene ale femeii iubite de Jupiter sub formă de ploaie, întotdeauna nudă şi întinsă pe spate, aici Danae este sumar îmbrăcată şi în poziţie aşezată.

Operă de maturitate a artistului, lucrarea se remarcă prin compoziţia savantă a spaţiului, prin scandarea şirului de coloane circumscriind o formă de exedră, în evidentă relaţie cu complexele perspective ale edificiilor din ultimul plan.

Iconografia este specifică artistului, care preferă tratarea subiectelor mitologice într-un cadru arhitectonic clasic. O altă interpretare a acestei figuri ar putea fi cea medievală, a Castităţii ispitite de bogăţia aurului.

Intensitatea contrastului dintre arhitectura cu coloane şi vitalitatea senzuală a trupului semidezgolit, învăluit în lumină, potenţează căldura poetică a ploii.

Albumul de artă “Muzeul Muzeelor”, editura Litera, 2009