Muzeul Muzeelor – Alte Pinakothek: El Greco, Dezbrăcarea lui Hristos

0
515

(El Greco, Dezbrăcarea lui Hristos -L’Espolio, 1583-1584, ulei pe lemn, 165 x 99 cm)

Canonicul don Diego de Castilia va fi intermediarul uneia dintre cele mai importante comenzi făcute artistului, destinată catedralei din Toledo.

Compoziţia este concepută într-o manieră neobişnuită, care sintetizează modelul lipsit de profunzime, aproape bizantin, şi sugestii spaţiale asemănătoare celor din dramatica Judecată de Apoi a lui Michelangelo.

Într-o adevărată aglomerare de personaje greu de distins din cauza tonului coloristic aproape uniform, Hristos înaintează cu chipul luminat, purtând o tunică roşie pe care un mişel aflat în dreapta lui se pregăteşte să i-o smulgă. Dezbrăcarea de veşminte a lui Hristos, primul act al Răstignirii pe Golgota, reprezintă un subiect rar în iconografia creştină.

Existenţa ei s-ar putea deduce totuşi din fragmentul care descrie tragerea la sorţi, de către soldaţi, a cămăşii lui Hristos, cu atât mai mult cu cât în Evanghelia apocrifă a lui Nicodim se povesteşte despre actul dezbrăcării: „Şi când ajunse la locul numii Golgota, soldaţii îl dezbrăcară de veşmintele sale şi îl încinseră cu o pânză, puseră pe capul său o coroană de spini şi în mână o trestie”.

În 1577, valoarea tabloului va fi estimată la 227 de ducaţi, faţă de 800, cât ceruse pictorul. Comanditarii pretindeau o reducere deoarece autorul nu respectase litera Evangheliei, introducând în scena de pe Golgota figurile celor trei Marii.

Albumul de artă “Muzeul Muzeelor”, editura Litera, 2009