Despre tulburările lumii de astăzi: Ce preţioasă este moştenirea noastră

0
152
Moştenire prețioasă
Moştenire prețioasă

Moştenire prețioasă

Ce preţioasă este moştenirea noastră – credinţa ortodoxă! În ce număr mare şi cu câtă înlesnire s-au mântuit în ea oamenii cu gând bun din toate veacurile!

Câte erezii pierzătoare au stăvilit şi au tăiat de la trupul Bisericii Sfinţii Părinţi ai tuturor Sinoadelor Ecumenice și Locale, și cât de mulţi Părinţi sfinţi și înteleptiti de Dumnezeu s-au nevoit întru apărarea credinţei drepte și mântuitoare!

Moştenire prețioasă

Cât de datori suntem să îi iubim, să le mulţumim, să ne cucemicim înaintea lor, să îi cinstim din tot sufletul, cât de datori suntem să dăm mulţumită Domnului!

Cela ce luminători pe pământ pe părinţii noştri i-ai întemeiat, şi prin aceştia pe noi toţi la credinţa cea adevărată ne-ai povăţuit, Multmilostive, slavă Ţie! (Troparul Părinţilor, care se cântă în Duminica a 7-a după Paşti, glas 8).

Credinţa ortodoxă

Moştenire prețioasă. Cu câtă neclintire suntem datori să ne ţinem de credinţa noastră și să nu cădem de la ea sub înrâurirea nici unei porniri, să nu ne abatem în erezii şi secte!

Cât de datori suntem să ne purtăm cu vrednicie, ca nişte creştini dreptslăvitori și moştenitori ai chemării cereşti care va să fie! Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Lui; să se depărteze de nedreptate tot cel ce numeşte numele lui Hristos (II Tim. 2,19).

“Despre tulburările lumii de astăzi”, Sfântul Ioan de Kronstadt. Traducere din limba rusă de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, ediția a II-a. Editura Sophia.