Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală

0
250

 libertatea

Singura baricadă împotriva despotismului opiniei publice, fie că emană din majoritate sau minoritate, trebue să fie libertatea individuală luminată, curăţenia caracterului personal.

Fără aceste calităţi, un popor este lipsit de o virilitate viguroasă, de adevărata libertate. Drepturile politice, oricât de larg ar fi ele acordate, nu pot ridica un popor ai cărui indivizi sunt viciaţi.

Într-adevăr, cu cât este mai complet un sistem al votului universal, cu cât este menţinut mai intact, cu atât mai mult se va reflecta ca într-o oglindă, adevăratul caracter al poporului, din legile şi prin guvernul său. Moralitatea politică nu poate exista niciodată având la bază imoralitatea individuală. Şi libertatea poate avea un efect dăunător, atunci când poporul este înapoiat, iar libertatea presei poate dovedi în acest caz punctul de plecare al multor orori.

Popoarele ca şi indivizii găsesc forţe şi sprijin în conştiinţa că aparţin unui neam superior şi că sunt moştenitorii măreţiei şi gloriei lui, pe care trebue s-o menţie. Este de cea mai mare însemnătate ca un popor să aibe un trecut de seamă, asupra căruia să poată privi cu mândrie.

Amintirea faptelor mari, a suferinţelor nobile şi faptelor de vitejie a oamenilor trecutului, sprijină viaţa prezentului, o înalţă şi o menţine. Viaţa popoarelor, întocmai ca şi aceea a indivizilor, este o mare comoară de experienţă care, întrebuinţată cu înţelepciune, determină progresul societăţii, dar care, rău întrebuinţată, dă naştere la visuri, desiluzii şi greşeli.

Popoarele, întocmai ca şi indivizii, sunt primenite şi întărite prin încercări. Câteva dintre capitolele cele mai glorioase ale istoriei sunt acelea care vorbesc despre suferinţe pricinuite chiar de caracter. Iubirea de patrie şi libertatea au avut mare însemnătate, dar încercările şi durerile purtate cu demnitate au făcut mai mult decât orice altceva.

„Fii om de caracter!…”, Samuel Smiles. EDIŢIA II-a , CUGETAREA, București

Jurnal Spiritual