Momente de referință din istoria universală – Palestrina, capelmaistru la biserica Sf. Petru

0
181

Compozitorul italian şi prim reprezentant al muzicii bise­riceşti al secolului al XVI-lea Giovanni Palestrina (aprox. 1525-1594) este unul dintre primii compozitori care pri­mesc recunoaştere mondială.

Până în zilele noatre peste ce­le 100 de liturghii, madrigale precum şi muzică universală ocupă un loc important în is­toria literaturii muzicale. Renumele său şi-l stabileşte prin „Salvarea muzicii bisericeşti” în cadrul Conciliului de la Trento (1545-1563).

În anul 1551, Palestrina ocupă postul de capelmaistru la catedrala Sf. Petru din Roma. După ce iniţial Papa prin interzicerea muzicii bisericeşti polifonice dorea să o desfiinţeze în fa­voarea muzicii tradiţionale gregoriene, însă prin compo­ziţia sa la şase voci „Missa Papae Marcelii”, Palestrina a reuşit să-l convingă pe papă, că chiar şi în cadrul unei com­poziţii polifonice demnitatea divină poate să fie exprimată şi transmisă..

Ceea ce va ră­mâne în istoria muzicii ca fi­ind „Stilul Palestrina” este caracterizat ca fiind balanţa desăvârşită dintre dirijarea unor voci separate, ca un con­trapunct integrat organic şi înfăptuirea intenţiei religioa­se.

“1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila