Momente de referință din istoria universală – Întemeierea Universităţii din Praga de către Carol al IV-lea

0
183

karl-iv-votivtafel-des-prager-_Un cronicar al vremii relata despre întemeierea primei universităţi germane din Pra­ga (1348):

În anul 1348, regele romani­lor şi al Boemiei, Carol,  înflăcărat de dragostea lui pentru Domnul, mânat de dorinţa de binefacere aproapelui său, ca şi de dorinţa de a-şi sluji ţara, a obţinut din partea Sfântului Scaun dreptul pentru înteme­ierea unei universităţi în ora­şul Praga, iar în calitate de re­ge al Boemiei el a oferit studenţilor de aici numeroase privilegii.

El a chemat din al­te ţări numeroşi profesori de teologie, doctori în dreplul canonic, oameni cu experien­ţă în fiecare dintre ştiinţe şi învăţaţi pentru a-i instrui pe studenţi în ştiinţe şi obiceiuri.

Regele îşi dorea ca universi­tatea din Praga să fie organi­zată şi condusă asemenea ce­lei din Paris, unde studiase în tinereţe şi Majestatea Sa. Pro­fesorii universitari care ţi­neau cursurile la Universita­tea din Praga aveau asigurat un anumit salariu anual.

Aşa s-a înfiinţat în oraşul Praga o universitate care nu-şi găsea egal în alte regiuni ale Impe­riului, iar aici aveau să vină studenţi din ţări străine pre­cum Anglia, Franţa, Lombardia, Ungaria şi Polonia, chiar şi fii de nobili şi capele înco­ronate.

Oraşul Praga a atins o mare faimă datorită universi­tăţii sale şi a devenii atâl de cunoscut în străinătate încât, datorită mulţimii de studenţi veniţi aici, viaţa în oraş a de­venit foarte scumpă. Când a văzut regele Carol că univer­sitatea creştea tot mai mult, el a dăruit studenţilor casele evreilor”.

“1000 de ani. Momente de referință din istoria universală”, Editura Aquila