Moartea și-a pierdut puterea

Moartea a fost învinsă prin Înviere

0
142
suflet

Moartea și Învierea

Moartea și Învierea -Și mi-a zis: „Fiul omului, profetește asupra acestor oseminte; și le vei spune: Voi, oase uscate, auziți cuvântul Domnului… Iată, Eu voi aduce întru voi duh și veti învia” (Cf. Iezechiel 37, 4-5)

În câteva locuri din Sfânta Scriptură ne este înfățișată cea mai minune săvârșită de puterea lui Dumnezeu: Învierea din morți. Mântuitorul a luat-o de mână pe fiica lui Iair, care s-a ridicat după ce fusese moartă câteva ceasuri. Pe fiul văduvei din Nain îl duceau la groapă în afara cetății, când s-a ridicat la cuvântul Domnului Iisus Hristos, Care S-a milostivit de jalea unei inimi de mamă. Despre Lazăr, prietenul Domnului, se poate spune că era mai mult decât mort. Fiindcă trupul începuse să putrezească – și totuși, a ieșit din mormânt la chemarea Domnului. Aceste minuni ne uimesc, dându-ne nădejdea învieriiși a vieții veșnice.

Moartea își pierde puterea: apare nădejdea renașterii noastre duhovnicești.

Moartea și Învierea  -În această perspectivă apare deosebit de uluitoare priveliștea descrisă de profetul Iezechiel. Un câmp plin de oase. Aici nu mai este vorba de moarte, de îngropare, de putrezire. Ci de urmarea definitivă a tuturor acestora: oasele uscate și risipite. Proorocul încremenește nedumerit: oare este nădejde și pentru acestea? Prorocul se îndoiește, dar la Domnul nu este îndoială. Ziditorul știe menirea fiecărui lucru zidit de el. Și nici oasele moarte nu sunt lipsite de putința de a „auzi cuvântul Domnului”. Auzirii îi urmează învierea de către Dumnezeu. „Voi face să intre în voi duh, și veți învia”. Începe să așeze os cu os, crește carnea, morții se ridică, prind viață.

„Voi face să intre în voi duh, și veți învia

Moartea și Învierea -Dragostea Tatălui nostru Ceresc este nemăsurat mai puternică decât dragostea omenească! În mărginirea sa omul nu vede nici cea mai mică rază de speranță. Însă nesfârșita, nemărginita iubire dumnezeiască se pogoară în străfundul beznei. Caută de-a lungul și de-a latul întregii lumii tot ce este pierit, uscat și mort fără nădejde. Pentru a-i da viață!  Leproșii, îndrăciții – toți sunt aflați.  Toți sunt chemați, tuturor le întinde mâna Mântuitorul.

Toți găsesc la El vindecare, iertare, viață veșnică

Moartea și Învierea -Ierusalimul prefăcut în ruine, în care nu a mai rămas piatră pe piatră! Și pentru tine a plâns iubirea Mântuitorului. Și tu poți prin puterea Mântuitorului, să te scoli și să strălucești în zidurile Ierusalimului celui nou! Toate sunt cu putință la Dumnezeu, și credința biruie orice deznădejde.

Suflete al meu, nu-ți pierde niciodată nădejdea în mântuirea sufletelor care-ți sunt apropiate!

Moartea și Învierea -Nu le socoti pierite pentru totdeauna, oricât de uscati și de moarte ți s-ar părea. Iubeste-le cu iubire dătătoare de viață. Încălzește-le în numele acelei milostiviri a cărei atotputernicie le poate reface și readuce la viață. Și roagă-te ca ele să audă cuvântul Domnului. E limpede că, de vreme ce Domnul a poruncit această auzire, înseamnă că ea este cu putință. Chiar și pentru cel mai uscat os. Hristos îi mântuia numai pe cei care luau aminte la glasul Lui. Iar pe ceilalți îi mustra că nu aud cu urechile și nu înțeleg cu inima, ca să-i vindece (v. Matei 13, 5).

„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

Jurnal Spiritual

V-ar mai putea interesa şi aceste articole

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here