Mirungerea ne dăruieşte tot ceea ce este bun, curat, frumos şi adevărat în noi

0
272

Taina Mirungerii este o lucrare sfântă,
De Însuşi Mântuitorul Hristos instituită.
Este Taina ce are legătură strânsă cu Botezul,
Prin care, luminat prin apă şi prin Duh, primitorul,
Cu Pecetea darului Sfântului Duh este binecuvântat
Şi în veşmântul de lumină necreată al Harului e îmbrăcat.

Primitorii Sfintei Taine a Mirungerii sunt doar cei botezaţi
În numele Sfintei Treimi, şi ea se repetă doar la cei lepădaţi
De sfânta şi dreapta ortodoxie, ce se trezesc din somnul minciunii,
Se întorc la Hristos, rămân întru El – Izvorul Adevărului şi Vieţii –
Regretă erezia sau schisma, revenind la dreapta şi adevărata credinţă,
Cu renăscută dragoste divină, cu profundă smerenie şi adâncă căinţă.

Sfântul Mir este pecetea lui Iisus Hristos, pecetea creştinului adevărat.
Prin ungerea cu Sfântul Mir, cel botezat, multă putere spirituală a căpătat,
Căci Ungerea cu Mir rodeşte duhovniceşte, fiind curăţitoare de păcat.
Primitor al acestei Sfinte Taine, în ,,uns al Domnului’’ te-ai transformat.

Cel uns cu Sfântul Mir intră în viața duhovnicească,
Se întăreşte şi reuşeşte continuu în ea să crească.
Prin Mirungere primeşti o parte din preoţia împărătească
A lui Hristos, primeşti: puterea de a duce o viaţă creştinească,
Puterea de a te opune cu întreaga fiinţă: răului şi păcatului,
Puterea de a săvârşi binele şi de a ţine piept vrăşmaşului.

Mirungerea dăruieşte creştinului, cele şapte daruri ale Sfântului Duh:
“Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei
Duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe, duhul temerii de Dumnezeu’’.
Mirungerea ne dăruieşte tot ceea ce este bun, curat, frumos şi adevărat în noi.

Mirungerea se face în semnul Sfintei Cruci, pecetluind simţurile toate.
Se miruieşte: întâi fruntea pentru a cugeta la Dumnezeu şi Legile Sale.
Se miruiesc ochii ca să privim la iubirea, bunătatea şi slava lui Doamne.
Se miruiesc urechile ca acestea să poată auzi doar dumnezeieştile Taine.
Se miruiesc nările ca să nu se deschidă niciodată mirosurilor ispititoare.
Se miruieşte gura pentru a-L putea slăvi pe Domnul Dumnezeu
Şi pentru a grăi cu iubire sfântă şi credinţă: adevărul şi binele, mereu.
Apoi se miruieşte pieptul şi spatele ca să fie îmbrăcate în platoşa dreptăţii,
Pe care să o folosim cu curaj în războiul duhovnicesc cu duhurile răutăţii.
Se unge pieptul pentru a se sfinţi inima şi pentru a-L iubi pe Dumnezeu.
Se ung mâinile şi picioarele ca să putem alerga unde e nevoie de-al nostru ajutor,
Ca să ocolim orice rău şi să săvârşim doar ce e bun şi bine, frumos şi folositor.

Mirungerea înseamnă într-un cuvânt: sfinţire a întregului om: a sufletului şi a trupului.
Mirungerea e Taina sfântă, ce te ajută să devii membru vrednic al poporului lui Dumnezeu.
Aşadar, să ne străduim să nu pierdem da­rurile primite la Mirungere, de la Însuşi Hristos!
Să ne străduim cu credinţă pe drumul vieţii ca să nu pierdem tot ce am primit bun şi frumos!

Să ne sfinţim faptele şi toate căile noastre ca să nu rătăcim drumul ce duce spre Acasă!
Să-I dăruim şi noi, cu iubire lui Doamne, mirul iubirii noastre, să-I dăruim întreaga viaţă!
Să-L mărturisim cu curaj şi credinţă, mereu, precum au făcut-o sfintele femei mironosiţe!
Să fim mădulare ale Bisericii Sfinte – Trupul lui Hristos – să fim în via Sa – roditoare mlădiţe!

Cristina Toma