Minuni arhitecturale: Saint-Pierre, Angouleme

0
216

În cazul bisericii ridicate între anii 1105 şi 1128 este vorba de cel mai proeminent exemplu de biserică având cupolă aquitană.

Această construcţie nouă din încăperi cu cupole de sine stătătoare este influenţată de biserica Sf. Marcu din Veneţia.

Un alt punct culminant este faţada de vest aproape complet ornamentată care prezintă Judecata de Apoi.

„1000 de minuni arhitecturale”, Editura Aquila `93, 2009