Minunea pe care a făcut-o Sfântul Nicolae cu un cimpoier sărac

0
263
Mască individulă la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Minunea săvârșită de Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae

Un cimpoier îi cere ajutorul Sfântului Ioan

Era la Răsărit un oraş mare creştinesc cu multe biserici sfinte. în acel oraş era un cimpoier sărac, care, în toate zilele, mai înainte de a ieşi din oraş să-şi agonisească hrana sa, intra în biserica Sfântului loan Botezătorul, pe care o înconjura, cântând cu cimpoiul. Şi apoi pleca mai departe.

Într-o noapte, dormind el, i s-a arătat în vis Sfântul loan şi i-a zis: „Să mergi la biserica mea şi-ţi voi îndeplini cererea ta”. Deci el, sculându-se îndată, s-a dus şi, intrând în biserică, a văzut în uşile împărăteşti pe Sfântul loan, care i-a zis cu glas blând: „De ce mă superi aşa mult, omule? Ştii că în viaţa mea am fost sărac şi n-am avut nimic şi nici acum nu am cu ce să te miluiesc. Dar pentru că tot mă superi, vino cu mine la părintele Nicolae şi el te va milui!” Şi luându-l de mână, s-au dus amândoi la biserica Sfântului Nicolae. Şi intrând ei în biserică, Sfântul Nicolae a ieşit pe uşa cea mare şi, venind până la amvon, s-a închinat spre Sfântul loan, iar Sfântul loan spre el.

Atunci a zis Sfântul Nicolae: Propovăduitorule al pocăinţei şi Botezătorule al Domnului, cel propovăduit de Stăpânul a fi cel mai mare dintre cei născuţi din femeie, cetăţeanule al pustiei, bine ai venit!

Sfântul Ioan ajunge la Sfântul Nicolae

Iar Sfântul loan a răspuns:

– Bine te-am găsit, tatăl săracilor, folositorul văduvelor, sprijinitorul bătrânilor, dascălul cel adevărat, care ţi-ai pus sufletul pentru turma ta şi ai mântuit din moarte pe cei năpăstuiţi.

– Dar pentru ce te-ai ostenit a veni până la noi, Botezătorule al Domnului? a întrebat Sfântul Nicolae.

– Am venit cu acest sărac, că mult mă supără să-l miluiesc. Dar eu, fiind sărac în viaţa mea, nu am cu ce-l milui, căci m-am îmbrăcat în haină de păr de cămilă, m-am încins cu curea şi m-am hrănit cu muguri de copaci şi cu miere sălbatică. Iar Sfinţia Ta, fiindcă ai fost bogat şi mare arhiereu, poţi să-l miluieşti. Deci, te rog, miluieşte-l Sfinţia Ta, a zis Sfântul loan.

Sfântul Nicolae îl miluiește pe sărac

Auzind acestea Sfântul Nicolae, a făgăduit a-l milui pe sărac. Iar Sfântul loan, încredinţând pe sărac Sfântului Nicolae, s-a sărutat cu el şi s-a despărţit.

Iar Sfântul Nicolae luând pe cel sărac, l-a dus şi l-a băgat în visteria împărătească, unde i-a arătat multe avuţii. Şi erau într-un loc 12 burdufuri pline cu tot felul de avuţii: galbeni, pietre scumpe. Şi a zis sfântul:

– Ia-ţi unul! Iar el apucându-se de unul cu bani, nu l-a putut ridica. Atunci sfântul apucându-l de fund, l-a pus în spatele săracului şi i-a zis:

– Mergi la casa ta în pace!

Şi el a plecat acasă, bucurându-se. Apoi a început să cumpere case, sate, moşii şi toate cele ce-i trebuiau. Iar când lua din burduf el rămânea tot plin.

Cimpoierul este chemat la împărat

Intr-o zi, vistiernicul împărătesc a văzut că-i lipseşte un burduf de bani din vistieria împărătească şi a spus împăratului. Iar împăratul a trimis pretutindeni oameni ca să caute burduful. Atunci un om oarecare a spus trimişilor împărăteşti despre acel om sărac, cum mai înainte era sărac şi se hrănea cântând din cimpoi, iar acum este foarte bogat şi întrece pe mulţi în bogăţie, cumpărând case, sate, moşii, robi şi multe altele.

Şi a chemat împăratul pe acel om, ce fusese odată cimpoier, şi l-a întrebat de unde are atâta bogăţie. Iar el a spus toate drept, cum că Sfântul Nicolae i-a dat un burduf plin cu bani din visteria împărătească pe care sfântul l-a ajutat să-l pună în spate şi cum că de când ia din el, burduful este tot plin, pentru că l-a binecuvântat sfântul prin punerea mâinilor lui.

Împăratul îi cere burduful binecuvântat

Împăratul, auzind acestea, a spus: „De vreme ce ai spus drept, iată că te iert şi banii să fie ai tăi. Numai burduful să mi-l dai mie, pentru că este binecuvântat de Sfânţul Nicolae”.

Cimpoierul a răspuns:

– Nu pot să-ţi dau burduful, slăvite împărate, pentru că îmi este dăruit de Sfântul Nicolae şi mă tem să nu se mânie pe mine şi să mă facă iarăşi sărac precum am fost.

Atunci împăratul iarăşi l-a rugat să-i dea burduful. Şi mai dându-i bani mulţi, cimpoierul i l-a dat.

Iată aşa este purtarea de grijă a sfinţilor faţă de cei ce sunt cu credinţă.

Fapte minunate de la părinţi atoniţi, Arhimandrit Ioanichie Bălan

Despre mai multe minuni dumnezeiești poți afla de la rubrica Spiritualitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here