Măicuţa noastră Sfântă 

0
324
Măicuţa noastră Sfântă 
Măicuţa noastră Sfântă

Măicuţa noastră Sfântă 

Preasfântă Maica noastră,
Mireasă, pururea fecioară,
Împărăteasă Sfântă,
Preamilostivă şi Preacurată,
Fără prihană Stăpână,
Sfeşnic purtător de lumină,
Cheia împărăţiei Lui Hristos,
Vasul Sfântului Duh prealuminos,
Maica Împăratului Ceresc,
A Pruncului Dumnezeiesc,
Tu eşti nădejdea şi apărătoarea tuturor,
A credincioşilor şi păcătoşilor.
Pe toţi ne iubeşti deopotrivă,
Fiindcă inima ţi-e milostivă.

De multe ori cu lacrimi, Fiului Tău, Te rogi
Şi cu dragoste încerci să-L convingi,
Să nu ne pedepsească pentru numeroasele păcate
Şi pentru răutatea din inimile noastre.
Te rogi pentru cei săraci şi de toate lipsiţi,
Pentru văduve, fecioare, orfani şi cei oropsiţi,
Te rogi pentru cei bătrâni şi gârboviţi,
Pentru cei bolnavi şi chinuiţi,
Te rogi pentru cei cu inimile întristate
Şi cu sufletele nealinate şi îndurerate.

Măicuţa noastră Sfântă

Măicuţă Sfântă, soare duhovnicesc, Tu eşti,
Bezna necredinţei noastre o risipeşti.
Cu ajutorul Tău mulţi credincioşi se pocăiesc,
Sufletele şi le mântuiesc şi raiul dobândesc,
Căci întotdeauna eşti milostivă mijlocitoare
Şi în faţa Sfintei Treimi, puternică rugătoare.
A lumii bolnave de necredinţă eşti tămăduitoare,
A familiilor dezbinate de ură, împăciuitoare,
Tu inimile pline de mândrie le smereşti,
Pe toţi cei cu dreapta credinţă, într-un cuget uneşti,
Asupriţilor le dai răbdare,
Celor neînfrânaţi, înfrânare,
Pe toţi păstorii Bisericii-i ocroteşti,
Ocârmuitorii noştrii-i înţelepţeşti,
Răutatea multora o transformi în blândeţe
Şi alungi din inimi orice tristeţe,
Năvălirile patimilor izgoneşti,
Mângâierea lumii, Tu eşti.
Pe cei ce se roagă Ţie cu credinţă,
Îi ajuţi în lupta cu răul să capete biruinţă,
Căci spaima cea grozavă a diavolilor eşti,
Cursele şi ispitele lor îndată risipeşti.

Bineştiind atotputernica Ta apărare,
Toţi, cu credinţă ar trebui să-ţi aducem cântare,
Din inimă, cu dragoste să-ţi mulţumim
Şi cu evlavie Sfântul Tău acoperământ să-l slăvim.
Pe Tine şi pe Fiul Tău, cu tot sufletul să vă iubim
Şi cu umilinţă veşnică să vă mărim,
Slavă, laudă, mulţumiri şi rugaciuni să înălţăm,
Căci prin Sfântul Tău Acoperământ, milostivire căpătăm.

Cristina Toma

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.