Maica Domnului a adus în lume bucuria

0
154

bucurie-Gheronda, puteţi să ne cântaţi cântarea de laudă pe care si scris-o pentru Prea Sfânta Născătoare?

-Hai să cântăm împreună.

”Ai aflat mult Har înainte lui Dumnezeu, Maică a Stăpânului, Ceea ce eşti plină de Har, aşa cum Gavriil a strigat, Împărăteasa a Îngerilor, apără pe robii tăi”. Să-ţi spun acum şi o cântare dogmatică: Maica Domnului era Fiică şi Maică, Roabă şi Împărăteasă, Împărăteasă a întregii lumi, Poate mintea omului să cuprindă aceasta? Şi Buna Vestire a Născătoarei de Dumnezeu este ceva mai presus de fire, mai presus de logică. Îşi doresc ca Maica Domnului să-ţi dăruiască bucuria Bunei – Vestire, iar Îngerul să te binecuvânteze, ca să înaintezi duhovniceşte! Amin.

-Gheronda, în tropar spune: „Bucură-te a Evei bucurie, Curată, Cea care prin naşterea ta întristează.

-Orice lucru bun găseşte omul să spună despre Maica Domnului nu va putea să exprime măreţia Ei. Prin ascultarea ei, Maica Domnului ne-a deschis nouă iarăşi Raiul, pe care îl închisese neascultarea Evei. Eva a rupt veriga care ne unea cu Dumnezeu şi a adus în lume durerea şi întristarea. Maica Domnului a unit iarăşi veriga şi a adus în lume bucuria Raiului. Ne-a unit cu Dumnezeu, de vreme ce Hristos este Dumnezeul – om. Arhanghelul Gavril a adus în lume vestea cea plină de bucurie, că oamenii datorită Maicii Domnului au aflat „Har înaintea lui Dumnezeu”. Maica Domnului se bucură fiindcă s-a Întrupat cuvântul lui Dumnezeu şi ne-a izbăvit de păcat. Ne bucurăm şi noi pentru Maica Domnului ne-a scos cu „obrazul curat”. De aceea cântăm la Naşterea Domnului „Pustia aduce lui Hristos ieslea, iar noi, oamenii, aducem pe Maica Lui, pe Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu”

Patimi şi Virtuţi – Paisie Aghioritul 

Jurnal Spiritual

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here